خواص سنگها از زبان ائمه اطهار

خواص سنگها از زبان ائمه اطهار

ربيعه الراي مي گويد : ديدم در دست علي بن حسين (ع )نگين عقيق است به ايشان عرض كردم اين چه نگيني است ؟ فرمودند :

اين نگين عقيق رومي است ، هركس انگشتر عقيق به دست كند حاجتهاي او برآورده مي شود

امام صادق (ع) مدام مي فرمودند :هركس انگشتري كه نگينش عقيق است انتخاب كند فقير نمي شود وكارهايش فقط به نيكو ترين وجه پايان مي يابد
امام رضا (ع) فرمودند : انگشتر عقيق فقر را از ميان مي برد ، و دست كردنش نفاق و دو رويي را محو مي كند

امام رضا (ع) فرمودند : هركس با عقيق قرعه بياندازد
نصيب فراواني عائد او خواهد شد

امام صادق (ع) فرمودند : عقيق محافظ در سفر است

رسول خدا(ص) فرمودند : هركس از شما مادامي كه
اين عقيق همراه او باشد غم وغصه اي نمي رسد

امام صادق (ع) فرمودند :
دو ركعت نماز به همراه نگين عقيق معادل
هزار ركعت نماز بدون عقيق است
هر كس انگشتر فيرزوه دست كند ، دست او نيازمند نخواهد شد .
فضيلت فيروزه از قول امام كاظم (ع) : فيروزه سنگي است كه جبرئيل به رسول خدا (ص) هديه نموده است
و رسول خدا آن را به اميرمومنان علي (ع) بخشيد
فيروزه درمان كسي است كه صاحب فرزند نمي شود

امام صادق از رسول خدا چنين نقل فرمودند :
خداوند سبحان مي فرمايد : هر آينه من خدا ، حيا مي كنم
از بنده اي كه دستش را به سوي من بالا آورده
و در دستش انگشتري با نگين فيروزه است ، نا اميد برگردانم
عبد خير مي گويد : حضرت علي (ع) چهار انگشترداشتند ،
كه به دست مي كردند :
- انگشتر ياقوت براي نجابت و بزرگي
- فيروزه براي پيروزي
-حديد چيني براي نيرومندي
- عقيق را نيز براي محافظت

 

ذکر نگین حضرت امام علی (ع) :روی عقیق قرمز حک شده است:الملک لله الواحد القهاراز امام صادق (ع ) نقل است که امیرالمومنین (ع ) فرمود: سبحان الله گفتن نیمى از اعمال است ، و الحمد لله گفتن همه میزان را پر مى کند، و الله اکبر میان آسمان و زمین را پر مى کند. هرکه صد بار الحمد للّه بگوید از آزاد کردن صد بنده بهتر است حضرت محمد(ص) فرمود : هر کس با ایمان چهار نوبت الحمدلله رب العالمین را با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن بگوید چون دفه پنجم بگوید فرشته ایی گوید که خدای متعال متوجه حال توست بطلب از خدا آنچه می خواهی.حضرت محمد (ص) فرمود : افضل آیات قرآن کریم الحمدلله رب العالمین است

 

جهت قضای حاجت

 

جهت رفع درویشی

 

جهت حفظ از بلاها

 

زیادی نور چشم

مهارت ها

عضویت

کاربران آنلاین

ما 68 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

مجوزهای برگزاری تور

   شماره مجوزه:3586/090706073                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                              شماره مجوز:22065- 126