سر پناه د ر شرایط سخت

سرپناه

 

يك سرپناه مي تواند شما را از نور خورشيد ، حشرات ، باد ، باران ، برف ، گرما و سرما و ديد دشمن حفظ كند . اين به شما احساس آرامش مي دهد . اين به شما كمك مي كند تا علاقه خود به زنده ماندن را حفظ كنيد .

در بعضي مناطق ، نياز شما به سرپناه از نياز شما به غذا و حتي نياز شما به آب نيز ضروري تر جلوه مي كند . براي مثال ، براي مدت زيادي در معرض سرما قرار گرفتن مي تواند سبب ضعف و ناتواني ( خستگي ) شما شود . يك فرد خسته ممكن است نگرش منفي پيدا كند و بدين ترتيب ميل خود را براي زنده ماندن از دست بدهد .

متداول ترين اشتباه در ساختن يك سرپناه ،‌بزرگ بودن آن است . سرپناه بايد تا حدي بزرگ باشد كه شما را حفظ كند . اين بايد همچنين به اندازه كافي كوچك باشد تا گرماي بدن شما را حفظ كند . مخصوصاً در آب و هواي سرد .

انتخاب محل تهيه سرپناه

وقتي كه شما در شرايط سخت قرار داريد كه در آن سرپناه از اولويت بالايي برخوردار است ، بايد هر چه سريعتر شروع به جستجوي محل تهيه سرپناه كنيد . در ضمن انجام اين كار همواره بايد به خاطر داشته باشيد كه چه چيزي احتياج داريد ؟ دونياز اصلي عبارتند از :

● اين محل بايد حاوي موادي باشد كه شما براي تهيه نوع سرپناه مورد نيازتان به آنها احتياج داريد .

● سرپناهي كه تهيه مي كنيد بايد به اندازه كافي بزرگ و تراز باشد تاشما راحت دراز بكشيد .

در ضمن اينكه به اين دو موضوع توجه داريد شما نبايد شرايط تاكتيكي و ايمني مورد نياز را فراموش كنيد . شما بايد همچنين توجه داشته باشيد كه آيا محل سرپناه :

● پوشش كافي براي مخفي شدن از ديد دشمن را فراهم مي آورد .

● راههاي فرار مناسبي در اطراف آن وجود دارد .

● براي علامت دادن در صورت نياز مناسب است .

● حفاظت لازم را در مقابل حيوانات وحشي و قلوه سنگها و كُنده درختان كه ممكن است بيافتند فراهم آورد .

●دور از محل حشرات ، مارها و گياهان سمي باشد .

■ شما بايد همچنين مشكلاتي كه ممكن است در محيط شما بوجود آيند توجه كنيد . براي مثال :

● از مناطق كوهستانـي كه احتمال ريزش بهمن يا قلوه سنگ وجود دارد اجتناب كنيد .

● از مناطق نزديك آب كه پايين تر از سطح آب هستند اجتناب كنيد

در بعضي مناطق ، فصل سال اثر مهمي بر انتخاب محل سرپناه دارد . محل سرپناه ايده آل در زمستان و تابستان متفاوت است .

در ماههاي سرد زمستان طبيعتاً شما به دنبال سرپناهي هستيد كه شما را در مقابل سرما و باد حفظ كند ، اما منبعي براي سوخت و آب داشته باشد . در طي ماههاي گرم تابستان در همين منطقه شما احتياج به يك منبع آب داريد كه از دسترس حشرات دور باشد .

در هنگام انتخاب محل سرپناه از واژه BLISS بعنوان راهنما استفاده كنيد .

B ـ كاملاً آن را با محيط اطراف همرنگ كنيد .

L ـ نيمرخ پاييني داشته باشد .

I ـ شكل نامرتب .

S ـ كوچك باشد .

S ـ محلي دور افتاده باشد .

انواع سرپناه ها

در هنگام جستجوي محل سرپناه ، انواع سرپناه در دسترس را به خاطر داشته باشيد . با اين حال شما بايد همچنين به موارد زير توجه كيند :

● چه مقدار زمان وانرژي براي ساختن سرپناه مورد نياز است ؟

● آيا سرپناه به خوبي شما را از نور خورشيد ، باد ، باران و برف حفظ مي كند ؟

● آيا شما ابزارهاي ساختن آن را در دسترس داريد ؟ اگر اين طور نيست ، آيا شما مي توانيد با مواد موجود در محل آن راتهيه كنيد ؟

● آيا شما نوع و ميزان مواد مورد نياز براي ساختن سرپناه را داريد ؟

براي پاسخگويي به اين سؤالات شما نيازداريد تا بدانيد چگونه انواع سرپناه را بسازيد و چه موادي براي اين كار نياز داريد .

پانچو متصل شده

اين فقط يك مدت كوتاه و حداقل تجهيزات براي تهيه نياز دارد ( تصوير 1-5 ) شما يك پانچو ، 2-3 متر طناب يا طناب چتربازي ، 3 تيرك چوبي 30 سانتي و دو درخت يا دو قطب كه 2-3 متر از هم دور هستند احتياج داريد . قبل از انتخاب درختان شما محل آنها را بايد كنترل كنيد و مسير باد را چك كنيد . مطمئن شويد كه پشت سرپناه تهيه شده به باد باشد

براي تهيه پانچو متصل شده :

● سرپوش پانچو را گره بزنيد . ريسمان مساوي را محكم بكشيد ، سرپوش پانچو را از درازا تا كنيد ، آن را براي سومين بار تا كنيد و نهايتاً آن را به ريسمان گره بزنيد .

● طناب را از وسط ببُريد . در يك طرف بلند پانچو ، نصفه طناب را به مركز تنه درخت گره بزنيد و نيمه ديگر را به مركز تنه درخت ديگر گره بزنيد .

● يك ناودان به هر طناب در فاصله 5/2 سانتيمتري درخت وصل كنيد تا زماني كه بارندگي مي شود آب باران از روي طنابها به پانچو نفوذ نكند . ريسمانهايي ( به طول حدوداً 10 سانتيمتر ) به هر درخت به موازات لبه بالاي پانچو گره بزنيد تا آب بدون نفوذ به سرپناه به پايين برود .

● طناب را به اندازة ارتفاع كمر به درختان ببنديد . با يك دور چرخاندن طناب دور درخت و دو گره نيم حلقه اي .

● پانچو را باز كنيد و آن را به زمين وصل كنيد . با استفاده از دو جسم نوك تيز كه در زمين فرو مي روند .

اگر مي خواهيد از اين نوع سرپناه براي بيش از يك شب استفاده كنيد ، يا اينكه احتمال بارندگي مي رود ، يك پشتيباني كننده مركزي براي پانچو تهيه كنيد . اين پشتيباني را با يك طناب انجام دهيد . يك انتهاي طناب را به سرپوش پانچو و انتهاي ديگر را به يك شاخه ي آويزان و برآمده وصل كنيد . مطمئن شويد كه طناب شُل نباشد .

يك متد ديگر قرار دادن يك تكه چوب در زير وسط پانچو است . اين روش به هر حال ممكن است فضا و حركت شما را در محل محدود كند .

براي حفاظت در مقابل باد و باران ، مقداري بوته در كوله پشتي خود و يا تجهيزات ديگر را در كناره هاي پانچو قرار دهيد . براي جلوگيري از تقليل يافتن گرما توسط زمين ، تعدادي مواد عايق مانند برگ كاج يا ساير برگهاي درختان ديگر را در زير خود قرار دهيد .

نكته : در هنگام استراحت شما حداكثر 80 % گرماي بدن را به زمين مي دهيد .

جهت افزايش ميزان امنيت شما از ديد دشمن ، با انجام دو تغيير نيمرخ سرپناه را پايين بياوريد . اول ، طناب هاي پشتيباني كننده را براي محكم شدن به ارتفاعي در اندازه زانوها وصل كنيد ( نه به اندازه كمر ) از دو تكه چوب نيز مي توان استفاده كرد كه به اندازه زانوها باشد . دوم ، پانچو را روي زمين زاويه بدهيد و آن را با اشياء نوك تيز محكم كنيد .

چادر پانچويي

اين چادر ( تصوير 2-5 ) يك نيمرخ كوتاهي ايجاد مي كند . اين همچنين شما را از دو طرف محافظت مي كند . با اين حال اين فضا و منطقه ديد كمتري فراهم مي آورد و زمان واكنش شما به دشمن را افزايش مي دهد . براي تهيه اين چادر شما به يك پانچو ، دو طناب 5/1-5/2 متري ، 6 ميخ نوك تيز 30 سامتيمتري و دو درخت  2-3 متري نياز داريد .

براي تهيه اين چادر :

● سرپوش پانچو را مانند قبل گره بزنيد .

● يك طناب 5/1-5/2 متري را به انتهاي هر طرف پانچو گره بزنيد .

● طرف ديگر اين طنابها را به دو درخت ديگر در ارتفاعي به اندازه زانوها گره بزنيد و پانچو را محكم بكشيد .

● يك طرف پانچو را پايين بكشيد و آن را به زمين محكم كنيد .

● همين كار را براي طرف ديگر انجام دهيد .

اگر نيازمند پشتيباني مياني هستيد ، همان متد را كه قبلاً براي پانچو متصل شده استفاده كرديد ،‌ استفاده كنيد . پشتيباني مركزي ديگر يك چهارچوب  A مانند در خارج اما بالاي مركز چادر است كه در آنجا قرار مي گيرد ( تصوير 3-5 ) . از دو تكه چوب 90-120 سانتيمتري استفاده كنيد كه يكي از آنها انتهايي چنگكي شكل داشته باشد تا فرم A مانند بگيرد . پانچو را به شكل A مانند گره بزنيد تا مركز چادر را پشتيباني كند .


چادر سرخپوستي سه پايه

اگر شما چتـر مخصوص چتربازي و سه تكه چوب داريد و شرايط تاكتيكي اجازه مي دهد ، يك چادر سرخپوستي درست كنيد . تهيه اين چادر بسيار ساده بوده و وقت كمي تلف مي شود . اين انسان را به خوبي محافظت مي كند و به عنوان وسيله علامت دهي بوسيله ميزان كمي نور از يك آتش يا شمع عمل مي كند . اين به اندازه كافي بزرگ است تا چندين نفر همراه با تجهيزاتشان را در خود جا دهد و اجازه طبخ غذا ، خواب و ذخيره مواد سوختي را مي دهد .

شما براي تهيه اين چادر مي توانيد از بخشي يا تمامي چترهاي اصل يا ذخيره افراد استفاده كنيد . اگر از يك چتر انفرادي استاندارد استفاده مي كنيد ، شما نيازمند 3 چوب 5/3-5/4 متري به قطر تقريبي 5 سانتيمتر هستيد .

براي تهيه چادر ( تصوير 4-5 ) شما بايد :

● چوبها را روي زمين بگذاريد و همگي را در يك نقطه به همديگر وصل كنيد .

● سپس اين شكل را بلند كنيد و چوبها را از هم باز كنيد تا يك سه پايه درست كنيد .

● براي پشتيباني بيشتر پايه هاي اضافي مقابل سه پايه قرار دهيد . 5-6 پايه اضافي به خوبي كار مي كند ، اما آنها را به سه پايه وصل نكنيد .

● باد را تعيين مسير كنيد و ورودي چادر را در زاويه 90 درجه يا بيشتر نسبت به وزش باد قرار دهيد .

● چتر را روي بخش خارجي سه پايه پهن كنيد و حلقه ي نايلوني موجود در آن را در مقابل سه پايه قرار دهيد .

● حلقه را روي قسمت بالايي پايه ها قرار دهيد . سپس پايه را در مقابل سه پايه قرار دهيد . بدين ترتيب نوك كانوپي درهمان ارتفاعي قرار مي گيرد كه محل اتصال سه پايه قرار دارد .

● كانوپي دور يك طرف سه پايه بپيچيد . كانوپي بايد داراي ضخامت دو لايه باشد . در ضمن كه شما آن را اطراف كل چتر مي پيچيد . شما نياز داريد كه فقط كانوپي را دور نيمي از سه پايه بپيچيد و قسمت باقي مانده كانوپي در مسير مخالف خود به خود دور سه پايه مي پيچد .

● ورودي چادر را با پيچيدن لبه هاي تا شده كانوپي در اطراف دو پايه ثابت تهيه كنيد . سپس شما مي توانيد با كنار هم قرار دادن پايه ها ورودي چادر را ببنديد .

● يك كانوپي اضافي زير پايه هاي چادر و داخل قرار دهيد تا يك كف براي سرپناه خود تهيه كنيد .

● يك سوراخ 30-50 سانتيمتري در بالاي چادر باقي بگذاريد اگر مي خواهيد كه داخل چادر آتش درست كنيد .

چادر سرخپوستي يك پايه

براي تهيه اين چادر شما نيازمند كانوپي ، ميخ ، يك پايه مياني و حلقه و داخلي و سوزن هستيد و طنابهاي آويزان در پايين كانوپي را به اندازه 40-45 سانتيمتري ببُريد .

جهت تهيه اين چادر ( تصوير 5-5 ) :

● يك محل را براي سرپناه انتخاب كنيد و يك دايره به قطر حدود 4 متر روي زمين بكشيد .

● ميخها را در زمين فرو كنيد ، با استفاده از ريسمانهايي كه در طرف پايين قرار دارند .

● بعد از قرار دادن ميخ ها اولين طناب را محكم به ميخ ببنديد .

● مواد چتربازي را به سمت طناب بعدي بكِشيد ، يك ميخ روي طناب كشيده شده بزنيد و آن را با گره محكم كنيد .

● اين كار را ادامه دهيد تا همه طنابها گره زده شوند .

● بالاي مواد چتربازي را به پايه مركزي با طناب كه بُريده ايد بطور شُل وصل كنيد و نقطه اي را كه در آن مواد چتربازي در زماني كه پايه مركزي برافراشته است بايد كشيده شده باشند تعيين كنيد .

● سپس مواد را محكم به پايه وصل كنيد .

● با استفاده از طناب آويزان ( يا حلقه داخلي ) ، داخل كانوپي را به همديگر بدوزيد و 1-2/1 متر از آن را براي تهيه درب آزاد بگذاريد .


چادر سرخپوستي بدون پايه

براي تهيه آن از همان وسايل استفاده مي كنيد كه در بالا استفاده شد به جز پايه مركزي .

براي ساختن اين چادر ( تصوير 6-5 ) ؛

● يك طناب به بالاي كانوپي چتربازي گره بزنيد .

● طناب را روي شاخه ي درخت بيندازيد و آن را به تنه درخت گره بزنيد .

● از طرف مخالف درب چادر شروع كنيد و ميخ هاي چادر را در دايره اي به قطر 5/3-5/4 متر به زمين بكوبيد .

● اولين ميخ را به طرف پايين باند متصل به كانوپي چتربازي وصل كنيد .

● سپس كوبيدن ميخ ها و گره زدن طنابها به آنها را ادامه دهيد .

● بعد از محكم شدن ميخ ها ، طناب گره خوده به بدنه درخت را باز كنيد و با كشيدن اين طناب چادر را محكم كنيد و سپس دوباره طناب را به بدنه درخت وصل گره بزنيد .


سرپناه يك نفره

يك سرپناه يك نفره كه شما مي توانيد به سادگي بسازيد ، نيازمند يك چتر و يك درخت و سه پايه است . يك پايه بايد حدود 5/4 متر و دو پايه ديگر بايد حدود 3 متر بلند باشند .

براي تهيه اين سرپناه ( تصوير 7-5 ) :

● پايه 5/4 متري را در ارتفاعي به اندازه كمر به درخت محكم كنيد .

● دو پايه 3 متري ديگر را روي زمين در دو طرف و در همان جهت پايه 5/4 متري قرار دهيد .

● كانوپي جمع شده را روي پايه 5/4 متري قرار دهيد .

● بخشهاي اضافي كانوپي را زير پايه هاي 3 متري تو بزنيد و سپس آن ها را باز كنيد تا به عنوان كف محل آنجا را بپوشاند .

● مابين دو پايه 3 متري فاصله بيندازيد و آنها را در زمين محكم كنيد ( درب قسمت ورودي سرپناه ) تا به طرف داخل ليز نخورند .

● از باقي مانده كانوپي چتربازي براي پوشاندن ورودي استفاده كنيد .

لباس چتربازي اين سرپناه را نسبت به باد مقاوم مي كند و اين سرپناه به اندازه كافي كوچك است تا گرم شود . يك شمع مي تواند دماي داخل سرپناه را مطلوب سازد . با اين حال اين سرپناه نسبت به برف نامقاوم است و حتي با يك بارش برف سبك فرو مي ريزد .

نَنــــو

شما مي توانيد با استفاده از 6-8 عدد كانوپي چتربازي و 2 درخت به فاصله ي 5/4 متر از همديگر يك ننو بسازيد ( تصوير 8-5 ) .

2ـ از يك طرف شروع كنيد ، دو تا بزنيد و يك قسمت از 6 قسمت بُريده شده را در عرض قرار دهيد و آن رابه صورت سه لايه كنيد

1ـ چتر را پهن كنيد و از آن 6 قسمت جدا كنيد .

طناب سايبان ، ميله هاي پهن كننده

3ـ ننو را مابين دودرخت قرار دهيد . به طوري كه بخش پايين آن پايين تر از قسمت بالا باشد . يك ميله پهن كننده بين طنابها در قسمت بالا قرار دهيد . يك طناب براي سايبان مابين دو درخت قرار دهيد .

ميله هاي تثبيت كننده

4ـ سه قسمت بُريده شده از چتر را روي طناب سايبان بيندازيد و 6 قسمت بُريده شده قبل را در سرپناه بيندازيد . شاخه هاي برآمده درخت را زير ميله پهن كننده قرار دهيد تا سرپناه محكم شود .


سرپناه متصل شده به زمين

اگر شما در محلي جنگلي باشيد و مــواد طبيعـي كافـي در دسترستان باشد ، شما مي توانيد اين نوع سرپناه را با كمك يك چاقوي ساده تهيه كنيد . تهيه اين نوع سرپناه نسبت به ساير انواع سرپناه وقت بيشتري مي برد ، اما اين نوع سرپناه به خوبي از شما محافظت مي كند .


شما دو درخت كه حدود 2 متر از هم فاصله دارند پيدا كنيد ؛ يك پايه 2 متري به قطر 5/2 سانتيمتر ؛ 5-8 پايه حدوداً 3 متري با قطر 5/2 سانتيمتر براي شعاع نور خورشيد ، طناب براي محكم كردن پشتيباني افقي از درختان و ساير پايه ها يا گياه پيچك و شاخه مو براي شبكه شبكه كردن اشعه نور خورشيد .

براي تهيه اين نوع سرپناه :

● پايه 2 متري را به 2 درخت در ارتفاعي به اندازه كمر گره بزنيد . اين پشتيباني كننده افقي است . اگر درخت در دسترس نباشد ، يك پايه 2Υ شكل يا دو سه پايه استفاده كنيد .

● يك انتهاي ستونهاي 3 متري را روي يك طرف پشتيباني افقي قرار دهيد . مانند تمامي سرپناه هاي مشابه مطمئن شويد كه بخش عقب اين سرپناه به سمت باد باشد .

● بصورت ضربدري پيچك ها يا نهال هاي نو را از پايه هاي 3 متري عبور دهيد .

● چهارچوب سرپناه را با بوته ، برگ ، برگ كاج يا علف به شروع كردن از انتهاي سرپناه بپوشانيد .

براي تهيه تختخواب در سرپناه از برگ ، برگ كاج و بوته استفاده كنيد .

در هنگــام سرما با تهيه يك ديوار باز تابنــده آتش درون سرپنـاه را راحت سازيد . ( تصوير 9-5 ) . براي پشتيبانــي از ديوار 4 تكه چوب 5/1 متري ذر داخل زمين فرو كنيد . كُنده هاي سبز را روي يكديگر مابين چوبهاي پشتيباني كننده قرار دهيد . دو رديف كُنده تهيه كنيد تا يك فضاي داخلي درون ديوار ايجاد كنيد كه شما مي توانيد با نخاله پر كنيد . اين دو جداره شدن نه تنها ديوار را محكم مي كند بلكه آن را نسبت به گرما محافظت مي كند . بالاي كُنده هاي پشتيباني كننده را طوري محكم كنيد كه كُنده هاي سبز و نخاله ها در محل خود ثابت بمانند .

با مقداري تلاش شما مي توانيد يك بند را براي خشك كردن لباس ها نيز تهيه كنيد . تعدادي پايه با قطر 2 سانتيمتر ببُريد ( طول بستگي دارد به فاصله مابين پشتيباني كننده افقي بالاي سرپناه و قسمت بالاي ديوار منعكس كنندة آتش ) . يك انتهاي ستون را به پشتيباني كننده و انتهاي ديگر آن را به قسمت بالاي ديوار ببنديد . آن را به تكه چوبهاي كوچكتر موجود در اين فاصله محكم كنيد . حالا شما يك محل براي خشك كردن لباس ، گوشت يا ماهي داريد .

در باتلاق ها هر جايي كه زمين مرطوبي دارد ، تختخواب شما را از آب محافظـت مي كند ( تصوير 10-5 ) . وقتي كه چنين محلهايي را انتخاب مي كنيد ، به آب و هوا ، باد ، شرايط و مواد موجود توجه كنيد .


براي تهيه يك تخت مورد استفاده در مناطق باتلاقي :

دنبال محلي بگرديد كه چهار درخت بصورت متقابل نسبت به همديگر قرار گرفته باشند ، يا 4 شاخه ببُريد ( ترجيحاً خيزران ) و آنها را محكم در زمين فرو كنيد تا بصورت مستطيل درآيند . آنها بايد به اندازه كافي دور باشند و محكم باشند كه بتوانند وزن شما را تحمل كنند .

● دو تكه چوب به اندازه عرض مستطيل ببُريد ، آنها نيز بايد به اندازه كافي محكم باشد كه وزن شما را تحمل كنند .

● اين دو تكه چوب را به درختان محكم كنيد . مطمئن شويد كه آنها به اندازه كافي از سطح زمين بالا هستند كه در صورت بالا آمدن آب به آنها نفوذ نكند .

● چوبهايي به اندازه قبل ببُريد و آنها را موازي با دو چوب قبلي قرار دهيد و محكم كنيد .

● با قرار دادن برگ يا علف ، سطح تختخواب را نرم كنيد و بپوشانيد .

● يك بالشتك آتش با استفاده از خاك رُس ، لجن يا گِل در يك طرف تختخواب تهيه كنيد و اجازه دهيد تا خشك شود .

سرپناه ديگري كه شما را بالا و خارج از زمين مرطوب قرار مي دهد ، از شكل مستطيلي مشابه تختخواب باتلاق بهره مي برد .

سرپناه هاي طبيعي

تشكيلات طبيعي را كه براي شما سرپناه فراهم مي آورد ناديده نگيريد . مثلاً غارها ، صخره ها ، شكاف ها ، بوته ها ، گودال هاي كوچك ، صخره هاي بزرگ در طرف پشت به باد تپه ها ، درختــان بلند با شاخه هاي از پايين آويزان شده ، يك درخت افتاده با شاخه هاي ضخيم . به هر حال در هنگام انتخاب يك سرپناه طبيعي :

● از انتخاب زمين هاي پست مثل مسيل ها ، دره هاي باريك يا بستر نهرها اجتناب كنيد . اين مناطق در هنگام شب نسبت به ساير مناطق اطراف خود سردتر مي شوند و همچنين حشرات بيشتري در آنجا هستند .

● وجود مارهاي سمي ، عقرب ،‌ عنكبوتهاي سمي و مورچه را در محل چك كنيد .

● مراقب شاخه هاي درختان ، سنگها ، نارگيل يا ساير روييدني هاي طبيعي كه ممكن است روي سرپناه سقوط كنند باشيد .

آلونــك

براي داشتن سرپناهي گرم و راحت براي ساخت اين سرپناه بهترين است . وقتي كه سرپناه براي زنده ماندن ضروري مي شود ، اين سرپناه را بسازيد .( براي تهيه يك آلونك ( تصوير 11-5 )

● براي تهيه اين نوع سرپناه يك سه پايه با دو پايه كوتاه و يك پايه نوك تيز بسازيد و يا يك انتهاي پايه بلند و نوك تيز را روي يك پايه محكم و قوي قرار دهيد .

● با استفاده از روش سه پايه نوك تيز را محكم كنيد يا بوسيله متصل كردن آن به يك درخت در ارتفاعي به اندازه كمر آن را محكم كنيد .

● تكه چوبهاي بلندي به دو طرف پايه نوك تيز تكيه دهيد تا يك شكل مثلثي در آوريد . مطمئن شويد كه اين مثلث به اندازه كافي عريض باشد تا بدن شما را در خود جاي دهد و به اندازه كافي شيبدار است كه نم و باران را به پايين هدايت كند .

● تكه چوبهاي سبكتري بطور برعكس با زاويه 90 درجه روي تكه چوبهاي قبلي روي سه پايه قرار دهيد . اينها كار شبكه را مي كنند كه موادي مانند علفها و برگها را از افتادن از روي سه پايه نگه مي دارد .

● نخاله هايي سبك ، خشك و نرم روي اين شبكه بريزيد تا زماني كه مواد يك متر عمق پيدا كنند . هر چه عمق بيشتر باشد بهتر است .

● يك لايه 30 سانتيمتري عايق در داخل سرپناه تهيه كنيد .

● درب ورودي سرپناه ، مواد عايقي كه مي توانند به شما بچسبند قرار دهيد .

● به عنوان مرحله نهايي تهيه سرپناه ، مقداري شاخه بر روي لايه نخاله ها قرار دهيد تا در هنگام وقوع طوفان مواد عايق پخش نشوند .

سرپناه چاله درختي برفي

اگر شما در يك منطقه سرد و برفي هستيد كه درختان هميشه سبز هستند و ابزار حفر زمين نيز داريد ، شما مي توانيد سرپناه چاله درختي برفي بسازيد ( تصوير 12-5 ) .

شاخه هاي هميشه سبز

برف سفت شده

برف سفت شده

 

سطح زمين

شاخه هاي هميشه سبز


براي تهيه اين نوع سرپناه :

● يك درخت با شاخه هاي پر پيدا كنيد كه پوشش خوبي بالاي سر شما ايجاد كند .

● برف اطراف تنه درخت را بكَنيد تا به عمق و قطري دلخواه برسيد يا به زمين برسيد .

● برف اطراف و بالاي چاله را با بيل بكوبيد تا محكم شود .

● ساير شاخه هاي هميشه سبز را پيدا كنيد و ببُريد . آنها را روي چاله بگذاريد تا پوشش اضافي بالاي سر برداشته شود . براي عايق كاري مقداري از آنها را كف چاله بريزيد .

براي اطلاعات بيشر در مورد شرايط برفي و پناهگاههاي مربوطه به فصل 15 مراجعه كنيد .

سرپناه ماسه اي

اين سرپناه شما را از خورشيد ، باد ، باران و گرما محافظت مي كند . تهيه اين سرپناه با استفاده از مواد طبيعي موجود بسيار ساده است .

براي تهيه اين نوع سرپناه ( تصوير 13-5 ) :

● يك تكه چوب يا موادي مشابه پيدا كنيد تا به عنوان محافظت كننده و وسيله ي حفر چاله استفاده شود .

● يك محل كه بالاي سطح آب است پيدا كنيد و علامت بزنيد .

● يك خندق در مسير جنوب به شمال حفر كنيد تا حداقل نور خورشيد به آن بتابد . اندازه طول و عرض چاله بايد به قدري باشد كه بتوانيد به راحتي در آن دراز بكشيد .

● در سه طرف خندق خاك را تپه كنيد . هر قدر تپه بلندتر باشد فضاي بيشتري داخل سرپناه است .

● تكه چوب تهيه شده را روي چاله بگذاريد تا سقف آن درست شود .

● با حفر كردن بيشتر شن هاي موجود در جلوي درب ورودي سرپناه را بزرگ كنيد .

●با استفاده از علف يا برگ يك تختخواب داخل سرپناه درست كنيد .


سرپناه هاي صحرايي

در سرزمين هاي خشك بايد به زمان ، انرژي و مواد مورد نياز براي تهيه سرپناه توجه كرد .اگر وسايلي مثل پانچو ، برزنت يا چتر داريد مي توانيد از آنها همواره با عوارض طبيعي مانند سنگ ، تپه هاي شني يا گودي مابين ماسه ها يا صخره ها براي تهيه سرپناه استفاده كنيد .

استفاده از بيرون سنگها :

● انتهاي پانچوي خود را به لبه بيرون سنگ متصل كنيد .

● انتهاي ديگر را نيز بكِشيد ومتصل كنيد . بدين ترتيب بهترين سايه ممكن است ايجاد شود.

در يك منطقه شني :

● يك تپه شني درست كنيد يا از يك طرف تَل ماسه براي يك طرف سرپناه استفاده كنيد .

● انتهاي ديگر وسيله مورد استفاده براي ايجاد سايه را به بالاي تپه با استفاده از شن يا وزنه اي متصل كنيد .

با كشيدن آن وسيله بهترين سايه ممكن ايجاد مي شود .

نكته : اگر به اندازه كافي وسيله داريد ، آن را از وسط تا كنيد و يك هواكش 30-40 سانتيمتري درست كنيد و اين هواكش دماي زير سرپناه را كاهش مي دهد .

يك پناهگاه زيرزميني ( تصوير 14-5 ) مي تواند دماي نيم روز را 16-22 سانتيگراد كاهش دهد . البته تهيه اين نوع سرپناه نيازمند انرژي و زمان بيشتري دارد . به علت اينكه تلاش فيزيكي سبب عرق كردن مي شود ، آب زيادي از دست مي رود . بنابراين بايد اين كار را قبل از گرماي روز انجام داد .

آسترپانچو

حفره حفرشده 45-60 ساتني متري

پانچو

تكيه گاه شني

هواكش 45-30 سانتي متري


براي ساختن اين سرپناه :

● يك شيار مابين تَل ماســه ها يا صخره ها پيدا كنيد . در صورت نياز يك خندق به عمق 45-60 سانتيمتر و طول و عرض كافي براي دراز كشيدن حفر كنيد .

● شن هايي كه شما از خندق خارج مي كنيد به صورت يك تپه اطراف سه طرف خود قرار دهيد .

انتهاي باز خندق را بيشتر بكَنيد تا ورود و خروج به سرپناه راحتتر شود .

● خندق را با مواد در دسترس خود بپوشانيد .

● مواد را با استفاده از شن ، سنگ يا ساير مواد سنگين محكم كنيد .

اگر شما مواد زيادي در اختيار داريد مي توانيد دماي داخل سرپناه را با محكم كردن مواد به اندازه 30-40 سانتيمتر بالاي پوشش محكم كنيد . اين قرار دادن مواد اضافي دماي خندق را 11-22 درجه كاهش مي دهد .

نوع ديگري از سرپناه زيرزميني شبيه اين سرپناه مي باشد ، جز اينكه تمامي اطراف آن بادگير مي باشد . براي حداكثر محافظت . حداقل شما به دو لايه چتر نياز داريد ( تصوير 15-5 ) . سفيد بهترين رنگ براي انعكاس دادن گرما است ؛ رنگ مواد داخل سرپناه بايد تيره تر باشد.

30-45 سانتيمتر مابين لايه ها

40 سانتيمتر بالا يا زيرسطح زمين


عضویت

کاربران آنلاین

ما 31 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

مجوزهای برگزاری تور

   شماره مجوزه:3586/090706073                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                              شماره مجوز:22065- 126       

جهت یابی

مدیریت در شرایط سخت