آتش در شرایط سخت

آتــــش

 

در بسياري از شرايط سخت ، توانايي ايجاد آتش به معني تفاوت بين زنده ماندن و مُردن مي باشد . آتش بسياري نيازهاي ما را برآورده مي سازد . اين مي تواند توليد گرما و آرامش كند . اين نه تنها غذاها را مي پزد و نگهداري مي كند ، بلكه همچنين گرمايي را بصورت حرارت فراهم مي آورد كه كالري هايي كه بدن ما بطور نرمال استفاده مي كند تا ايجاد گرما كند فراهم آورد . شما مي توانيد از آتش براي تصفيه آب ، استريليزه كردن بانداژ ، علامت دادن و حفاظت كردن از خود در برابر حيوانات استفاده كنيد . اين مي تواند با فراهم آوردن احساس امنيت ، سبب تقويت فيزيولوژيكــي شما شود . شما همچنن از آتش براي تهيه ابزار آلات و مهمـات مي توانيد استفاده كنيد .

 

آتش همچنين ممكن است مشكلاتي ايجاد كند . دشمن مي تواند با دود و نور آن محل ما را تعيين كند . اين مي تواند سبب ايجاد آتش سوزي در جنگل يا انهدام تجهيزات ضروري گردد . هنگامي كه از آتش در داخل سرپناه استفاده مي شود توليد گاز سمي مونوكسيد كربن مي كند .

همواره بايد به خاطر داشته باشيد كه نياز خوب به مخفي ماندن از ديد دشمن را بر نياز خود به آتش ارجحيت دهيد .

اصول پايه اي آتش

براي تهيه آتش ضروري است كه اصول پايه اي آتش را بدانيم . سوختهاي غيرگازي بطور مستقيم نمي سوزند . وقتي شما به يك سوخت ( هيزم ) حرارت مي دهيد اين گاز توليد مي كند . اين گاز با اكسيژن موجود در هوا مي آميزد و مي سوزد . فهميدن و شناخت مثلث آتش در تهيه و نگهداري صحيح آتش بسيار تأثير بسزايي دارد . سه ضلع مثلث عبارتند از هوا ، گرما و سوخت . اگر شما يكي از اين سه ضلع را حذف كنيد ، آتش خاموش مي شود . وجود نسبت مناسب بين اجزاء براي درست سوختن آتش ضروري است . تنها راه ياد گرفتن اين نيست فقط تمرين كردن است .

انتخاب محل و آماده شدن

شما بايد تصميم بگيريد كه چه محلي را انتخاب كنيد و آن محل را براي استفاده آماده سازيد . قبل از تهيه ي يك آتش به موارد زير توجه كنيد :

● منطقه اي ( عوارض آب و هوا ) كه شما عمليات مي كنيد .

● مواد و ابزار در دسترس

● زمان : چقدر شما وقت داريد ؟

● نياز : چرا شما به آتش نياز داريد ؟

● امنيت : چقدر دشمن نزديك است ؟

■ دنبال يك محل خشك بگرديد كه :

● از باد در امان باشد .

● در ارتباط با سرپناهي كه تهيه مي كنيد مكان مناسبي باشد .

● گرما را در مسيري كه شما مي خواهيد هدايت و متمركز كند .

● داراي يك تداركات قابل ملاحظه از چوب يا هر سوخــت در دستــرس باشــد ( تصوير 4-7  موادي كه مي توان به عنوان سوخت استفاده كرد آمده است ) .

سوخت

آتش گيره

آتش زنه

چوب خشك از شاخه هاي مرده

تركه هاي كوچك

پوست درخت

داخل درختان مرده ، افتاده و شاخه هاي بزرگ آنها

تكه هاي كوچك چوب

پوست داخلي شاه بلوط و نارون قرمز

چوب سبزي كه خرد شده

چوب خرد شده

تراشه هاي ريز چوب

علفهاي خشك پيچيده شده به شاخه ها

تكه هاي جوب جدا شده از داخل تكه بزرگتر

علف خشك ، خزه ، قارچ

كود گياهي خشك

چوبي كه با مواد مشتعل شونده قوي آغشته شده است مثل گازوئيل ، بنزين يا روغن

ني

پِهِن خشك شده حيوانات

خاك اره

پيه حيوانات

خرده چوبهاي نرم

زغالسنگ يا نفت ريخته شده روي سطوح

برگ خشك گياهان هميشه سبز

كُنده خشك شده درخت

گره هاي درختان هميشه سبز

پر ريخته شده پرندگان

دانه هاي ريخته شده درختان

فيبرهاي خشك گياهان

چتر اسفنجي قارچها

برگ خشك نخل ها

پوسته هاي ني

آستر داخل جيب

پارچه نيمسوز

كاغذ چرب

غلاف خارجي ني

باروت

كتان

پارچه زخم

تصوير 4-7 . موارد مورد استفاده براي توليد آتش

اگر شما در محلي پر از چوب يا بيشه زار هستيد ، محل ايجاد آتش را تميز كنيد . يك دايره حداقل با قطر يك متر درست كنيد تا از پخش شدن آتش جلوگيري كنيد .

اگر زمان فرصــت داد ، يك ديواره آتش با كُنــده ها يا سنـگ ايجاد كنيد . اين ديواره كمك مي كند تا مستقيماً حرارت را به محلي كه شما مي خواهيد منعكس كنيد ( تصوير 1-7 ) . اين همچنين جرقه هاي آتش را كم مي كند و از باد خوردن به آتش جلوگيري مي كند . به هر حال شما براي اين كه آتش بسوزد به مقداري باد احتياج داريد .

هشدار

ازسنگهاي مرطوب استفاده نكنيد ، زيرا ممكن است بر اثر گرما بتركد .

تصوير 1-7 . انواع ديوار آتش

در بعضي شرايط ممكن است كه يك محل آتش زيرزميني بهتر براي شما كار كند . اين آتش را مخفي نگه مي دارد و غذا را بهتر مي پزد . براي ساختن يك محل آتش زيرزميني ( تصوير 2-7 ) :

● يك حفره را در زمين بكَنيد .

● در قسمت بالاي سمت باد حفره ، يك حفره بكَنيد و به حفره اول وصل كنيد .

● آتش خود را در داخل حفره مطابق شكل زير درست كنيد .

 

تصوير 2-7 . پايه اي خشك براي آتش در محل برفي

اگر در محل برفگيري هستيد ، از تنه هاي سبز براي تهيه يك پايه خشك استفاده كنيد ( تصوير 3-7 ) . درختـان با تنه اي به اندازه قطر مچ دست در هواي بسيار سرد به راحتي شكسته مي شوند . چندين تنه سبز را بشكنيد و كنار همديگر روي برف بگذاريد .

تصوير 3-7 . پايه اي خشك براي آتش در محل برفي

انتخاب مواد توليد آتش

شما براي تهيه آتش به سه نوع مواد ( تصوير 4-7 ) نياز داريد : آتش زنه ، آتش گيره و سوخت . آتش زنه موادي خشك هستند كه با حرارت كمي مشتعل مي شوند . آنها بايد كاملاً خشك باشند  تا اطمينان داشته باشيم كه با يك جرقه كوچك مشتعل مي شوند . . اگر شما فقط يك وسيله داريد كه توليد جرقه مي كند ، وجود پارچه نيم سوز بسيار ضروري است . يك جرقه را براي مدت مديدي نگــــه مي دارد و اجازه مي دهد به شما تا آتش زنه ها را روي محل داغ بريزيد تا يك شعله كوچك درست كنيد . شما مي توانيد با حرارت دادن پارچه كتاني به حدي كه سياه شود ، اما نسوزد پارچه نيمسوز درست كنيد . به محض سياه شدن پارچه آن را داخل ظرفي درز گرفته اي بيندازيد تا خشك بماند . سپس آن را به كيت لوازم شخصي خود اضافه كنيد.

آتش گيره موادي آماده اشتعال مي باشند كه شما به آتش زنه در حال سوختن اضافه مي كنيد . دوباره اين مواد نيز بايد كاملاً خشك باشند تا به خوبي بسوزند . مواد آتش گيره دماي آتش را بالا مي برند و بدين ترتيب موادي كه ديرتر مشتعل مي شوند نيز آتش مي گيرند .

سوخت ، موادي هستند كه ديرتر از همه مشتعل مي شوند ولي براي مدت طولاني تري به حالت اشتعال مي مانند

چگونه آتش بسازيم

چندين روش براي تهيه يك آتش وجود دارد كه هر كدام مزايايي دارند . شرايطي كه شما خود را در آن مي يابيد تعيين مي كند كه چه آتشي درست كنيد .

آتش به شكل چادر سرخپوستي

براي تهيه اين آتش ( تصوير5 –7 ) ، مقداري مواد آتش زنه و آتش گيره بصورت چادر سرخپوستي درست كنيد . مركز آن را آتش بزنيد . همين طور كه مركز چادر آتش مي گيرد مواد خارجي به درون آن مي ريزند وآتش مي گيرند و بدين ترتيب آتش تغذيه مي شود . اين نوع آتش حتي با چوب تر نيز آتش مي گيرد و خوب مي سوزد .

تصوير 5-7 . روش هاي تهيه آتش

روش متصل شده به جايي

براي تهيه اين نوع آتش ( تصوير 5-7 ) ، يك تكه چوب سبز با زاويه 30 درجه داخل زمين فرو كنيد . انتهاي چوب را در مسير باد قرار دهيد . مقداري آتش زنه روي اين تكه چوب قرار دهيد . آتش زنه ها را روشن كنيد . همينطور كه آتش زنه ها مشغول به آتش كشيدن آتش گيره ها هستند ، مقداري بيشتري آتش گيره اضافه كنيد .

شكل ضربدر زهكشي شده

براي استفاده از اين روش ( تصوير 5-7 ) يك ضربدر در حدود 30 سانتيمتري روي زمين بكَنيد . عمق ضربدر 5/7 سانتي متر باشد . مقدار زيادي آتش زنه در وسط ضربدر بريزيد . يك منشور از آتش گيره روي آتش زنه درست كنيد . حفره كم عمق به هوا اجازه مي دهد تا از زير آتش زنه عبور مي كند و مقدمات سوختن را فراهم مي كند .

روش منشوري شكل

براي تهيه اين آتش ( تصوير 5-7 ) ، دو كُنده كوچك يا شاخه را به موازات همديگر قرار دهيد ، روي زمين يك لايه از كُنده هاي كوچك با زاويه 90 درجه روي دو كُنده موازي قرار دهيد . چند لايه ديگر به كُنده ها بيفزاييد و هر چه بالاتر مي رويد لايه ها را نازكتر كنيد . يك فتيلــه روي منشور قرار دهيد و به محض آتش گرفتن فتيله  كُنده هاي زير آن نيز مشتعل مي شوند . اين شكل آتش را توليد مي كند كه به سمت پايين مي سوزد و در شب نيازي نيست كه از آن حفاظت كرد . راههاي مؤثر ديگري نيز وجود دارند كه براي تهيه آتش مورد استفاده واقع مي شوند . شرايط شما و مواد موجود در منطقه ممكن است روشهاي ديگر را بسيار كارآمدتر نشان دهند .

چگونه مي توان يك آتش را روشن كرد

در هنگام شب روشن كردن آتش دقت كنيد كه ابتدا آتش زنه ، سپس آتش گيره و نهايتاً سوخت را آتش بزنيد تا بدين ترتيب آتش شما تا هر زماني كه به آن نياز داريد روشن بماند . فتيله ها حرارت اوليه مورد نياز براي شروع سوختن آتش زنه را فراهم مي آورند . آنها به دو نوع تقسيم مي شوند : روشهاي مدرن و روشهاي ابتدايي .

روش هاي مدرن

فتيله هاي مدرن از ابزار و وسايل مدرن نيز استفاده مي كنند . وسايلي كه ما معمولاً براي روشن كردن آتش به آنها فكر مي كنيم :

كبريت ها

مطمئن شويد كه كبريت ها ضد آب هستند . همچنين آنها در ظرف ضد آب نگهداري شوند .

عدسي هاي محدب

از ايـن روش تنها در هنگام وجود نور استفاده مي شود ( تصوير 6-7 ) عدسي را مي توان از چشم دوربينهاي دوچشمي ، دوربين عكسبرداري ، تلسكوپ يا عينكهاي با شماره بالا به دست آورد . عدسي را زاويه دهيد تا اشعه خورشيد را روي آتش زنه متمركز كند . اشعه را روي يك نقطه متمركز نگه داريد تا وقتي كه آتش زنه شروع به دود كردن كند . در اين هنگام آرام آرام به آتش زنه بدميد تا خوب آتش بگيرد و پس از آن براي بزرگتر كردن آتش استفاده كنيد .

تصوير 6-7 . روش استفاده از لنز

كبريت فلزي

يك ورقه صاف و خشك زير آتش زنه خود قرار دهيد . نوك كبريت فلزي را روي ورقه خشك قرار دهيد ، كبريت فلزي را در يك دست و چاقو را در دست ديگر قرار دهيد . چاقوي خود را مقابل كبريت فلزي حركت دهيد تا ايجاد جرقه كند . جرقه با آتش زنه برخورد مي كند . وقتي كه آتش زنه ها شروع به دود كردن نمودند ، مانند بالا عمل كنيد .

باتري

از يك باتري براي ايجاد جرقه استفاده كنيد . استفاده از اين روش به نوع باتري در دسترس بستگي دارد . يك سيم به هر ترمينال متصل كنيد . انتهاي لخت سيمها را نزديك آتش زنه به همديگر متصل كنيد تا جرقه هاي توليد شده بتوانند آتش زنه را مشتعل كنند .

باروت

اغلب شما مقداري مهمات همراه تجهيزات خود داريد . اگر اينطور است به دقت مرمي را از پوكه فشنگ جدا كنيد و از باروت به عنوان آتش زنه استفاده كنيد . يك جرقه باروت را آتش مي زند . در هنگام جدا كردن مرمي از پوكه بسيار دقت كنيد .

روشهاي ابتدايي

فتيله هاي اوليه آنهايي هستند كه به آبا و اجداد ما تعلق دارند .

چخماق و فولاد

روش جرقه مستقيم ساده ترين راه از روشهاي ابتدايي مورد استفاده مي باشد . چخماق و فولاد قابل اعتمادترين روش براي توليد جرقه مستقيم هستند . يك چخماق يا جسم سخت ديگري را از لبه تيز آن به فولاد كربن دار بكشيد . ( فولاد ضد زنگ جرقه خوبي ايجاد نمي كند ) . انجام اين روش نيازمند تمرين است . وقتي كه يك جرقه داخل آتش زنه مي اُفتد به آرامي به آن بدميد .

روش اصطكاك ( شخمي )

اين روش بر اساس ايجاد اصطكاك عمل مي كند ( تصوير 7-7 ) . شما يك استوانه خشن را روي يك پايه چوب نرم بكشيد . براي استفاده از اين روش ، يك شيار در چوب نرم ايجاد كنيد و چوب استوانه اي خشن را در داخل شيار بالا و پايين بكشيد . با شخم زدن استوانه خشــن تكه هاي كوچك چوب يبرون مي ريزد . سپس با فشار بيشتري اين تكه ها كه بيرون مي ريزند ايجاد آتش مي كنند .


تصوير 7-7 . روش اصطكاكي ( شخمي )

كمان و مته

تكينيك شروع آتش با كمان و مته ( تصوير 8-7 ) بسيار ساده است . اما شما بايد براي تهيه آتش تلاش زيادي انجام دهيد و با حوصله بوده و زياد تمرين كنيد . براي استفاده از اين متد شما به موارد زير نيازمنديد :

● حفره . حفره يك سنگ معمولي با يك تكه چوب سخت يا استخوان با يك گودي خفيف در يك طرف آن مي باشد ، از آن استفاده مي كنند تا دريل را در محل خود ثابت نگه دارند و فشار رو به پايين را حفظ كنند .

● دريل . دريل يك تكه چوب راست به قطر 2 سانتيمتر و طول 25 سانتيمتر است . انتهاي بالايي آن گرد و پايين آن نوك تيز است . ( براي ايجاد اصطكاك بيشتر ) .

● تخته آتش . اندازه آن به شما بستگي دارد . يك تكه چوب به قطر /2 سانتي مترو عرض 10 سانتيمتر براي استفاده مناسب است . يك حفره حدوداً به فاصله 2 سانتي متراز لبه يكي از اضلاع تخته ببُريد . روي ضلع داخلي آن يك شكاف V شكل به سمت لبه فرو رفته ايجاد كنيد .

● كمان . يك چوب سبز و قابل ارتجاع حدوداً 5/2 سانتيمتر قطر و سيم درا است . جنس چوب مهم نيست . سيم كمان مي تواند هر نوع ريسماني باشد . سيم را به دو انتهاي كمان ببنديد بدون هيچگونه گره خوردگي .


تصوير 8-7 . كمان و دريل

كمان و دريل

براي استفاده از اين روش اول محل آتش را آماده كنيد . سپس يك مقدار آتش زنه زير شكاف   Vشكل در تخته آتش بريزيد . يك پاي خود را روي تخته بگذاريد . طناب كمان را روي دريل حلقه كنيد و دريل را در فرورفتگي موجود در تخته آتش قرار دهيد . دريل را در حفره بگذاريد ، آن را با يك دست بگيريد ، ترجيحاً آن را از قسمت بالا بگيريد تا در محل خود ثابت بماند . دريل را به پايين فشار دهيد و كمان را به عقب و جلو حركت دهيد تا دريل بچرخد ( تصوير8 –7 ) . در حيني كه شما به نرمي حركت مي كنيد ، فشار بيشتري به سمت پايين بدهيد و كمان را نيز سريعتر حركت دهيد . اين حركت سبب مي شود كه پودر سياه و گرمي ايجاد شود كه به عنوان آتش زنه در مي آيند كه با جرقه هاي كوچكي كه در ضمن كار ايجاد مي شوند مشتعل گردد .

نكته : روشهاي ابتدايي ايجاد آتش بسيار خسته كننده بوده و نيازمندتمرين زيادي هستند تا موفق باشند .

نكات مفيد

● در صورت امكان از چوبهاي سخت غير آروماتيك به عنوان سوخت استفاده كنيد .

● در ضمن حركت كردن به جمع آوري آتش زنه و آتش گيره بپردازيد .

● به مواد آتش زنه مواد ضد حشره نيز اضافه كنيد .

● چوب هاي آتش را خشك نگه داريد .

● آتش را بصورت توده در آوريد تا زغال هاي آن روشن باقي بمانند .

● در صورت امكان مواد ايجاد جرقه براي توليد آتش را با خود حمل كنيد .

● قبل از ترك محل كمپ مطمئن شويد كه آتش خاموش است .

● چوبهايي را كه روي زمين هستند انتخاب نكنيد . اينها ممكن است خشك به نظر برسند ، اما كاملاً خشك نباشند .

عضویت

کاربران آنلاین

ما 22 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

مجوزهای برگزاری تور

   شماره مجوزه:3586/090706073                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                              شماره مجوز:22065- 126       

جهت یابی

مدیریت در شرایط سخت