اهداف

-    ایجادبسترمناسب برای یک زندگی دسته جمعی
-    افزایش آگاهی های عمومی درزمینه تاریخ،جغرافیاوفرهنگ ایران وآشناسازی شرکت کنندگان باتاریخ وتمدن ایران واسلام
-    کمک به فرایند اجتمایی شدن وارتقای مهارت های اجتماعی
-    معرفی زیبایی های طبیعی،تاریخی وفرهنگی ایران  وایجادشناخت،احترام وهمدلی بین ملت ها واقوام گوناگون
-    آموزش وایجاد آمادگی برای علاقه منذان به سفرهای تخصصی مانند:کوهنوردی،صخره نوردی،اسکی،دوچرخه سواری،مدیریت زندگی درشرایط سخت...
-    بازاریابی سفرهای ورودی بااستفاده روش های علمی ونوین بازاریابی
-    آشنایی گردشگران بااکوتوریسم وجاذبه های تاریخی وطبیعی ایران 
به ایران سرزمین هنر و ادب خوش آمدید
         

عضویت

کاربران آنلاین

ما 90 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

مجوزهای برگزاری تور

   شماره مجوزه:3586/090706073                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                              شماره مجوز:22065- 126