موقعیت جغرافیایی این کشور

سییرالئون‌

سییرالئون کشور جمهوری در آفریقا دارای 71740 کیلومتر مربع مساحت و دارای 5/4 میلیون نفر جمعیت پایتخت شهر فری توون (500000 نفر) واحد پول لئون با سواد 24 درصد
استقلال بیست وهفتم آوریل 1961 از انگلستان تدوین قانون اساسی 14 ژوئن 1978 روز ملی روز. جمهوری نوزدهم آوریل.

ادامه مطلب: سییرالئون‌

عضویت

کاربران آنلاین

ما 36 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

مجوزهای برگزاری تور

   شماره مجوزه:3586/090706073                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                              شماره مجوز:22065- 126