شهر هاى اين كشور

یرموک

شهری در نزدیکی شام که رود اردن از آن وارد دریاچه طبریه می شود. در محل این شهر نبردی میان مسلمین و مسیحیان در گرفت که منتهی به پیروزی مسلمانان گشت.


لاذقیه

از شهرهای سوریه، تاریخ بنای شهر بزرگ بندر لاذقیه در دست نیست. از زمانی که اسکندرون به ترکیه منضم گردید، این بندر به صورت بازار عمده‌ی سوریه در بازرگانی جهانی درآمده است.

ادامه مطلب: لاذقیه

پالمیرا

از شهرهای سوریه، شهر پالمیرا (تدمر) در 96کیلومتری شهر سرگیوس قرار دارد. لیکن، از حمص رسیدن به آن آسانتر است، باید حدود شصت کیلومتر به سمت شرق در دل بیابان رانندگی کرد و خط تلگراف شرکت نفت عراق را علامت راهنما قرار داد.

ادامه مطلب: پالمیرا

دیرسمعان

از شهرهای سوریه- دیرسمعان یا نلاناسوس است. طی قرن اول تا قرن چهارم میلادی، این شهر برای راهبان پرهیزگار و نیز برای افراد کمتر پرهیزگاری که به سبب بدهکاری یا فرار از خدمت ارتش پناهنده می‌شدند به صورت عزلتگاه مناسبی درآمد.

ادامه مطلب: دیرسمعان

بالس

سابقا شهر و بندرگاهی در شمال سوریه در کرانه غربی رود فرات، منزلگاه مهمی در صد کیلومتری حلب و در دروازه جزیره، واقع بر سر راه انطاکیه و مدیترانه به رقه و بغداد.

ادامه مطلب: بالس

عضویت

کاربران آنلاین

ما 80 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

مجوزهای برگزاری تور

   شماره مجوزه:3586/090706073                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                              شماره مجوز:22065- 126