موقعیت جغرافیایی این کشور

سوئد

سوئد کشور سلطنتی برشبه جزیره اسکاندیناوی د ر شمال اروپا قرادگرفته دارای 449964 کیلومتر مربع مساحت دارای 5/8 میلیون نفر جمعیت، پایتخت شهر استکهلم (1435000 نفر) واحد پول کرونا، با سواد 5/99 درصد

ادامه مطلب: سوئد

عضویت

کاربران آنلاین

ما 34 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

مجوزهای برگزاری تور

   شماره مجوزه:3586/090706073                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                              شماره مجوز:22065- 126