موقعیت جغرافیایی این کشور

سنگال

سنگال کشور جمهوری در افریقا، دارای 196722 کیلومتر مربع مساحت و 5/7 میلیون نفر جمعیت، پایتخت و بزرگترین شهر داکار (975000 نفر) واحد پول فرانک با سواد 23 درصد میباشد.

ادامه مطلب: سنگال

عضویت

کاربران آنلاین

ما 37 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

مجوزهای برگزاری تور

   شماره مجوزه:3586/090706073                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                              شماره مجوز:22065- 126