شهر هاى اين كشور

سن لوئی SAINT-LOUIS

جمعيت

ج 180000نفر

شهر بندری سن لوئی در شمال غربی جمهوری سنگال. این شهر بندری بر کرانه رود سنگال و انتهای راه‌آهنی که آن را به پایتخت کشور، شهر داکار متصل می‌کند قرار گرفته است. در 1638شهر سن لوئی را فرانسوی‌ها بنا و آن را پایگاه استعماری خویش کردند. در بین 1902-1958 پایتخت سنگال و موریتانی بود.


عضویت

کاربران آنلاین

ما 68 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

مجوزهای برگزاری تور

   شماره مجوزه:3586/090706073                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                              شماره مجوز:22065- 126