موقعیت جغرافیایی این کشور

سان مارینو‌

سان ما رینو کشور کوچکی است بمساحت 62 کلیومتر مربع معروف به جمهوری خیلی آرام در اروپا دارای 22980 نفر جمعیت پایتخت شهر سان مارینو (4500 نفر) واحد پول لیر ایتالیا با سواد 98 درصد دین مسیحی:
نژاد: سان مارینو، ایتالیایی، ‌
زبان: ایتالیایی
کشور جمهوری روز استقلال نامعلوم تدوین قانون اساسی هشتم اکتبر 1600 تجدید نظر در ان در 1926 روز ملی پنچم فوریه. نام ملی Republica di san marin
زمین کشاورزی 74 درصد محصولات عمده: گندم و سایر غلات انگور میوه سبزی تولیدات صنعتی: پارچه، ‌کاغذ، ‌چرم، سیمان و سایر کالاهای پخته واردات: لوازم زندگی مصرفی طرف دادوستد: (ایتالیا) است.
روز ملی: 4 سپتامبر – روز استقلال تاریخ تاسیس حکومت ملی و محلی سان مارینو به 350 میلادی میرسد و طی قرنها از آشوب زمانه و از آسیب نبردهای بیهوده بدور ماند و دارای کهن ترین جمهوری جهان است. هر که در سان مارینو بدنیا آمده میتواند د رانتخابات شرکت کند حتی اگر در سان مارینو مقیم نباشد.

جغرافیای طبیعی

کشور 62 کیلومتر مربعی سان مارینو در شمال شرقی در 65 مایلی فلورانس محاط در کوههای آپنین است. توریسم و کشاورزی منابع درآمد کشور را تشکیل میدهد. علاوه براین دو منبع عمده در آمد سال مارینو فروش تمبر و گرفتن سوبسید از ایتالیاست.
عمده توریست هائی که هرروز د رتابستان بدینجامیایند از ساکنان سان مارینو بیشتر است.

دیدنیها‌

دژهای قرون و سطائی تی تونو رو کاکلیسای جامع سان مارینو، موزه دی استاتو پیناکو ته کا پلازو (میدان) دی والونی.

حکومت

حکومت جمهوری این کشور که کهن ترین جمهوری جهان است بوسیله دو کنسول که بمدت 6 ماه بوسیله شورای بزرگ انتخاب میگردند اداره میگردد. مجلس قانون گذاری (شورای بزرگ و عمومی) شصت نماینده دارد که بمدت پنچ سال انتخاب میگردد. قانون اساسی مورد عمل و اجرای کشور در سال 1600 تدوین شد. دو کنسول انتخابی دارای حقوق و اختیارات مساوی هستند و رئیس کشور و دولت (شورای دولت) میباشند. مجلس سان مارینو در سال دوبار تشکیل جلسه میدهد. تابامور و پیشنهاد ها رسیدگی کند.


عضویت

کاربران آنلاین

ما 74 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

مجوزهای برگزاری تور

   شماره مجوزه:3586/090706073                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                              شماره مجوز:22065- 126