موقعیت جغرافیایی این کشور

سئوته

سئوته در 1415 بوسیله پرتغالی ها و ملیله در 1497 اسپانیایی ها اشغال گردید. در 1921 عبدالکریم ریفی درین جزیره ضد اسپانیایی ها قیام کرد، اما در 1926 مغلوب شد. ودر 1936 بو که فرانکو و افسران شورشی ضد حکوت قانونی در جزیره ملیله آغاز بشورش کردند. مراکش مدعی مالکیت ایندو شهر میباشد.


عضویت

کاربران آنلاین

ما 64 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

مجوزهای برگزاری تور

   شماره مجوزه:3586/090706073                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                              شماره مجوز:22065- 126