موقعیت جغرافیایی این کشور

ژاپن

ژاپن کشور سلطنتی در آسیای شرقی (اقیانوس آرام) دارای 371857 کیلومتر مربع مساحت، و 6/123 میلیون نفر جمعیت، پایتخت شهر توکیو (8354615 نفر) بزرگترین شهرها: 1- توکیو 2- یوکوهاما 3- اوازکا 4- نگویا 5- ساپورو 6- کیوتو 7- کوبه 8- فوکوکا 9- کیتا کیتوشو 10- کاواساکی، واحد پول ین، باسواد 99 درصد
دین: شینتو، ‌بودا،

ادامه مطلب: ژاپن

عضویت

کاربران آنلاین

ما 24 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

مجوزهای برگزاری تور

   شماره مجوزه:3586/090706073                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                              شماره مجوز:22065- 126