شهر هاى اين كشور

هراره

جمعيت

جمعیت 1200000 نفر

پایتخت و بزرگ ترین شهر زیمبابوه مرکز حکومت، بانکداری و بازرگانی است.

ادامه مطلب: هراره

بولاوایو BULAWAYO

جمعيت

جمعیت 620000نفر

دومین شهر بزرگ و مرکز مهم صنعتی کشور زیمباوه و تنها هاراره، پایتخت بزرگتر از بولاوایوست. که در کرانه رودخانه ماتشه اومهلوب در جنوب غربی زیمباوه قرار گرفته است.

ادامه مطلب: بولاوایو BULAWAYO

عضویت

کاربران آنلاین

ما 11 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

مجوزهای برگزاری تور

   شماره مجوزه:3586/090706073                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                              شماره مجوز:22065- 126