موقعیت جغرافیایی این کشور

رومانی

رومانی دستور جمهوری در قاره اروپا، دارای 237500 کیلومتر مربع مساحت و 24 میلیون نفر جمعیت، پایتخت شهر بوخارست (بیش از 2 میلیون نفر) واحد پول لئو LEU با سواد 98 درصد
استقلال روز 21 اوت 1965 روز ملی روز آزادی بیست و سوم اوت

ادامه مطلب: رومانی

عضویت

کاربران آنلاین

ما 64 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

مجوزهای برگزاری تور

   شماره مجوزه:3586/090706073                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                              شماره مجوز:22065- 126