شهر هاى اين كشور

یوپاتوریا

شهر یوپاتوریا در جنوب روسیه اروپایی، در کریمه غربی قرار دارد یوپاتوریا به روسی یفپاتوریا شهر است بندری برکرانه دریای سیاه، از قرن 13 تا 18 زیر فرمان تا تارهای ترک بود، در 1783 جزء امپراتوری عثمانی گشت.

ادامه مطلب: یوپاتوریا

ویبورگ vyborg

از شهرهای بندری و فرهنگی و بازرگانی شمال غربی روسیه اروپائی در شمال غربی لنینگراد در نزدیکی مرز فنلاند که در اصل دژی سوئدی بود که در 1293 ساخته شده بود.

ادامه مطلب: ویبورگ vyborg

ولوگدا vologda

جمعيت

ج 204300 نفر

از شهرهای صنعتی شمال روسیه اروپائی برکرانه رود ولوگدار در متقای راه آهن و مرکز تولید لبنیات است که در 1147 برافراشته شد. در 1347 روسیه بر آن دست یافت و از قرن 15 تا قرن 17 مرکز بازرگانی و ترانزیتی بوده است.

ولادیمیر veladimir

جمعيت

ج 339200 نفر

از شهرهای روسیه ولادیمیری بدست ولادیمیر ماتوماخ در 1108 میلادی تاسیس شد و در نیمه ی قرن دوازدهم پایتخت امیرنشین ولادیمیری- سوزدال شد. کلیسای قدیس دیمیتری (1194-1197) و قسمتی از نقوش ملهم از تصورات مردم. کلیسای شفاعت عذرا (1165) شاهکار معماری روسی است.

ادامه مطلب: ولادیمیر veladimir

عضویت

کاربران آنلاین

ما 8 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

مجوزهای برگزاری تور

   شماره مجوزه:3586/090706073                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                              شماره مجوز:22065- 126