شهر هاى اين كشور

پینسک Pinsk

از شهرهای بلاروس در ماندابهای پریپت، دارای صنایع گوناگون در 1945 لهستان آن را به وسیله واگذاشت تا جنگ جهانی دوم بیشتر ساکنان آن کلیمی بودند که در دوره اشغال آلمانی تقریباً به کلی از میان رفتند. 19


عضویت

کاربران آنلاین

ما 69 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

مجوزهای برگزاری تور

   شماره مجوزه:3586/090706073                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                              شماره مجوز:22065- 126