موقعیت جغرافیایی این کشور

روئاندا

روآندا کشور جمهوری در قاره آفریقا، دارای 26338 کیلومتر مربع مساحت و 5/7 میلیون نفر جمعیت، پایتخت شهر کی گالی (160000 نفر) واحد پول فرانک روآندا، باسواد 54 درصد .

ادامه مطلب: روئاندا

عضویت

کاربران آنلاین

ما 18 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

مجوزهای برگزاری تور

   شماره مجوزه:3586/090706073                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                              شماره مجوز:22065- 126