شهر هاى اين كشور

نوکوبینگ Nokobing

ازشهرههای بندری دانمارک برجزیره فاستر. برکرانه دریای بالتیک است که از نظرکشتی سازی. ماهیگیری و کارخانه قند اهمیت دارد. کاخ شهرداری از قرن 12 به سبک معماری گوتیک دارد.


ریبه RIBE

ریبه قدیمی ترین شهر دانمارک است که با جمعیت نسبتاً کم خود، یکی از شهرهای زیبای این کشور به شمار می‌رود.

ادامه مطلب: ریبه RIBE

آرهوس Arhus

جمعيت

ج 284648 نفر

دومین شهر بزرگ دانمارک که دقیقا بر کرانه شرقی ژوتلند قرار گرفته، نامش از نرس قدیم Asos (دهانه رود) آمده است.

ادامه مطلب: آرهوس Arhus

اودنس Odense

جمعيت

ج 183912 نفر

سومین شهر از شهرهای دانمارک و پایتخت استان اودیس است بر منطقه‌ی شمالی جزیره‌ی فاین FYN بر کرانه رود اودنس در حدود 85 مایلی جنوب غربی کوپنهاگ قرار گرفته، مرکز مهم مالی و حمل و نقل دانمارک مرکزی است.

ادامه مطلب: اودنس Odense

عضویت

کاربران آنلاین

ما 76 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

مجوزهای برگزاری تور

   شماره مجوزه:3586/090706073                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                              شماره مجوز:22065- 126