موقعیت جغرافیایی این جزیره

جزایر قناری

جزایر قناری مشتمل بر سیزده جزیره است که در اقیانوس اطلس در شمال غربی مراکش قرار گرفته دارای 7273 کم مساحت و حدود میلیون و نیم نفر جمعیت و پایتخت آن شهر لاس پالماس دگران کاناریا میباشد.
جزایر قناری در اصل اتشفشانی و کوهستانی است بلندترین قله اش بارتفاع 12198 پابنام قله پیکو در جزیره تنه رایف است.
هوای مطبوع آن سالانه یک میلیون جهانگرد را بسوی خود میکشاند.
در عهد باستان این جزایر رافنیقی ها کشف کردند.
در 4- 1402 کاشف فرانسوی بنام بتنه کور دوباره جزایر قناری را کشف و خود را شاه ان اعلام کرد. در 1478 اسپانیا بر این جزایر دست یافت. در 21 سپتامبر 1927 بدو ایالت اسپانیا تقسیم گشت.


عضویت

کاربران آنلاین

ما 17 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

مجوزهای برگزاری تور

   شماره مجوزه:3586/090706073                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                              شماره مجوز:22065- 126