موقعیت جغرافیایی این جزیره

(جزایر پراکندة) اقیانوس آرام

تعدادی جزایر کوچک در اقیانوس آرام پراکنده است که از آنها به ترتیب حروف الفبا در این کتا ب آمده است از جمله نورفلک پیکترین هاولند و بیکر (بیکر – هاولند) نیوئه توکلاو،

ادامه مطلب: (جزایر پراکندة) اقیانوس آرام

عضویت

کاربران آنلاین

ما 67 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

مجوزهای برگزاری تور

   شماره مجوزه:3586/090706073                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                              شماره مجوز:22065- 126