جزیره

تیمور شرقی

شرقی ترین بخش جزایر سوندای کوچک که در مجمع الجزایر مالایا میان آسیای جنوب شرقی و استرالیا قرار و حدود یک میلیون و نیم نفر جمعیت دارد.
اندونزی بر 14929 کیلومتر مربع بخش غربی آن دست یافت و بقیه آن که در 14925 کم مساحت دارد و یکی از ایالات ماوراء بحار پرتغال می باشد.


عضویت

کاربران آنلاین

ما 44 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

مجوزهای برگزاری تور

   شماره مجوزه:3586/090706073                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                              شماره مجوز:22065- 126