شهر هاى اين كشور

نوکوآلوفا NOKUALOFA

جمعيت

ج 40000 نفر

پایتخت تونگا جزیره ای است درجنوب اقیانوس آرام.نوکوآلوفا یک بندر طبیعی است و بندعمده ی تونگا میباشد این شهر بندری یک مرکزدانشگاهی درجنوب اقیانوس ارام است.
فعالیتهای عمده اقتصدادی این سهر شامل عمل آوری نارگیل. توریسم ویک فرودگاه بین المللی است.


عضویت

کاربران آنلاین

ما 25 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

مجوزهای برگزاری تور

   شماره مجوزه:3586/090706073                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                              شماره مجوز:22065- 126