موقعیت جغرافیایی این کشور

ترکمنستان

ترکمنستان جمهوری بعد از انقلاب اکتبر به صورت یکی از جمهوری های کشور جمهوری فدراتیو روسیه شوروی سوسیالیستی درآمد.

ادامه مطلب: ترکمنستان

عضویت

کاربران آنلاین

ما 14 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

مجوزهای برگزاری تور

   شماره مجوزه:3586/090706073                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                              شماره مجوز:22065- 126