جزایر

ترکس وکایکاس

تورکزوکایکوس جزایر زیر فرمان انگلستان، دارای 500 کیلومتر مربع مساحت، دارای 12000 نفر جمعیت، پایتخت گراندتورک (3146 نفر) واحد پول دلار آمریکا.

تاریخ

پس از یک دوره طولانی رقیب فرانسه و اسپانیا یعنی بریتانیا ادعای مالکیت این جزایر را نمود و در 1766 بریتانیا بر آن چنگ انداخت.

آب و هوا

یکنواخت و تندرستی بخش با بادهای جزر و مدی منظم، گردبادهای گاه بگاه. شهر گراندتورک در ژانویه 4/24 و در جولای 3/28 درجه صدبخشی گرما و 725 میلی متر باران دارد.

قانون اساسی وحکومت

قانون اساسی جدیدی در اوت 1976 تهیه شد که در آن یک شورای قوه مجریه و یک شورای قوه مقننه، فرماندار کلی که درامور خارجی و داخلی، دفاع و سایر مسائل صاحب نظر و رأی است گنجانیده شده – شورای قوه مجریه 3 عضو رسمی دارد: نخست وزیر، وزیر دارائی و دادستان – نخست وزیر و سه وزیر دیگر از میان اعضاء انتخاب شده شورای قوه قانونگذاری و یک رئیس که به وسیله فرماندار کل معین می شود. شواری قانونگذاری شامل رئیس مجلس و سه عضو رسمی شورای قوه مجریه و 13 عضو منتخب و دو عضوی که در انتخابات عمومی 3 مارس 1988 برای سیزده کرسی شورای قانونگذاری انتخاب شده در شورای قانونگذاری یازده کرسی را حزب دموکرات به دست آورد.
فرمانده کل م. ج. برادلی. نخست وزیر: اوسوالد اسکی پینگ.
جزایر عمده در گروه جزایر تورکز: گراندتورکز
وسالت کی – جزایر عمده کایکوس، کایکوس جنوبی، پرو وایندشلز و کایکوس غربی است.
جزایر تورکز و کایکوس تا 1950 زیر نفوذ جامائیکا بود تا اینکه آنها بخشی از حکومت فدرال هند غربی شدند. چون جامائیکا مستقل شد تورکزوکایکوس جزو قلمرو تحت فرمان انگستان گشتند. قانون اساسی کنونی آن در 1959 به تصویب رسید.
صادارت عمده در 1974 دو نوع ماهی 73 درصد و 25 درصد بود.
« به تریستان داکونا » به جزیره سنت هلنا نگاه کنید.


عضویت

کاربران آنلاین

ما 40 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

مجوزهای برگزاری تور

   شماره مجوزه:3586/090706073                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                              شماره مجوز:22065- 126