موقعیت زمانی این کشور

تاریه فلیپین

در سال 1512 فردیناند ماژلان وارد فلیپین شد و سفر ماژلان سبب آشنائی و اطلاع اروپائیان از وضع فیلیپین گردید.
در سال 1564 اسپانیائی ها برای دست یافتن بر فلیپین جنگها آغاز کردند. چندی بعد یک جمعیت دیدنی بعد از اضمحلال قدرت اسپانیا بر فلیپین دست یافتند و میان بومیان این جمعیت دینی اروپائی جنگها در گرفت: رفته رفته روح استقلال طلبی در مردم قوت یافت و مخصوصا ًاوج شدت آن در قرن نوزدهم بود که رهبری آنرا هوزاریزال بعهده داشت. پس از جنگ اسپانیائی ها و ایالات متحده آمریکا و آمریکا بر فلیپین بسط پیدا کرد. رهبری مبارزات ملی فلیپین را امیلیون اگوینالدو بعهده گرفت.
در سال 1935 گویزون ریاست جمهوری فلیپین رت در عهده دار شد و با ایالات متحده پیمانی بسته شد که بموجب آن ایالات متحده پس از 10 سال استقلالی واقعی این کشور را برسمیت بشناسد اما چون آتش جنگ بین المللی دوم زبانه میکشید استقلال فلیپین در سال 1946 اعلام گردید. در خلال جنگ دوم ژاپنی ها بر فلیپین مسلط شدند تا اینکه دو گلاس – ماک آرتور سردار آمریکائی در بین سالهای (1944 و 1945) فلیپین را از جنگ ها ژاپنی ها خارج ساخت.
فیلی پین استقلال کامل خود را در چهارم جولای 1946 بدست آورد و مانوآل. آ. روکسای. ی. آکیونا بابرگزاری انتخابات بعنوان نخستین رئیس جمهور انتخاب شد.
در 1971 بر اثر در گیرهای مذهبی بیش از پانصد نفر کشته شدند. جاری شدن سیل نیز در 1972 تلفاتی سنگین بهمراه داشت. در سپتامبر 1972 مارکوس قانون حکومت نظامی را برای سرکوبی مخالفان روزافزون خود بمرحله اجرا در آورد، مخالفان سیاسی، روزنامه نگاران و دست چپی ها را دستگیر کردند.
نزدیک به هشت هزار نفر در 17 اوت 1976 بر اثر زمین لرزه بشدت هشت ریشتر که میندانائو سایر جزایر جنوبی را لرزانید مردند. درین احوال چریک های مسلمان نواحی میندانائو نیز بمخالفت با حکومت مارکوس پرداختند.
فیلی پین یکی از شش کشور دنیا بود که به نقص حقوق بشردر 1977 متهم شد.
مارکوس آخرین رهبران ملی را که هنوز بازداشت بودند از جمله سناتور سابق بیگنوس آکوارینورا در 1980 آزاد و به ایالات متحده آمریکا تبعید کرد. و در پایان هشت سال حکومت نظامی که هفدهم ژانویه 1981 بود در قانون اساسی تغییراتی داد و مجدداً بریاست جمهوری انتخاب شد. در 16 ژوئن با تقلب در انتخابات 86 درصد آراء‌ را بدست آورد. اما احزاب شرکت در انتخابات را غیر قانونی و باطل اعلام کردند. چون در 21 اوت 1983 آکوینورهبر مخالفان باسپری شدن دوران تبعیدش به کشور بازگشت بفرمان پنهانی ایملدار بانوی اول و همسر مارکوس در فرودگاه مانیل کشته شد و با این اقدام خشم ونفرت مخالفان مارکوس بسیار افزایش یافت. و تظاهرات اعتراض آمیز ضد حکومت بیش از بیش روبفزونی نهاد وارکان حکومتش را بلرزه در آورد. فشار های اقتصادی و افزایش ستم و زورگوئی حکومت کشور را در آستانه نابودی قرارداده است.
در انتخابات پارلمانی 14 ماه مه 1984 عده مخالفان حکومت افزایش فراوان یافت و به دیکتاتوری میزان قدرت و شدت خشم خود را نشان داد.

‌حکومت‌

حکومت آورده اند که روزگاری فیلی پین پنجره ای بسوی آزادی و دموکراسی بود اما اینکه کشور در چنگال خونین فردیناندمارکوس رئیس جمهور گرفتار است. زیراقانون اساسی را برانداخت و قانون اساسی جدیدی در 1973 بوجود آورد. و باز در 1976 تغییراتی در قانون اساسی داد. مجلس قانونگذاری ملی 186 نماینده دارد . طبق تقسیمات کشوری، فیلی پین از 73 استان و 61 ناحیه شهری تشکیل گردیده است که زیر نظر دولت مرکزی بوسیله فرمانداران اداره میشوند.

قانون اساسی و حکومت

در 25 فوریه 1986 خانم اکینوکراوزون بریاست جمهوری انتخاب گردید. در 25 مارس 1986 پارلمان منحل و حکومت موقت اعلام شد قانون اساسی جدید در رفراندوم 1987 با 5/ 78 آراء بتصویب رسید. کنگره مجلس سنا 24 عضو و مجلس نمایندگان 200 عضو دارد. انتخابات کنگره در 11 مه 1987 برگزار شد و انتخابات ریاست جمهوری در ماه مه 1992 انجام فیدل راموس (1992) رئیس جمهور گردید.
این کشور کمی از استان خراسان (31333 کم) بزرگتراست. نم
آب وهوا برخی از مناطق استوائی است در حالیکه بخش ها ی دیگر گرمسیر با بارانهای و بادهای موسی، یک فصل مرطوب که ازمه تا نوامبر ادامه دارد هوا بیشتر در طول سال گرم است با اندکی تفاوت مانیل در ژانویه 25 و در جولای 8/27 درجه صد بخشی گرما وسالانه 2083 میلی متر باران دارد.

انرژی و منابع طبیعی

بخش دولتی و خصوصی برق مصرفی کشور را تامین میکنند تولید 24799 میلیون کیلووات ساعت، زمین کشاوزی 30 میلیون هکتار جنگل حدود 16 میلیون هکتار سالانه حدود 2211000 تن ماهی میگیرد.


عضویت

کاربران آنلاین

ما 43 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

مجوزهای برگزاری تور

   شماره مجوزه:3586/090706073                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                              شماره مجوز:22065- 126