موقعیت زمانی این کشور

پولینزی فرانسه

پلی نزی فرانسه از قلمروهای زیر فرمان ماوراء بحار فرانسه در اقیانوس آرام جنوبی دارای 4000 کیلومتر مربع مساحت و حدود 200000 نفر جمعیت، پایتختش شهر پاپیته PAPEETE (حدود 25000 نفر). واحد پول فرانک اقیانوسیه، عضو کشورهای مشترک المنافع فرانسه.

اقتصاد

محصولات عمده کشاورزی: نارگیل، صنایع مهم: توریسم، محل آزمایشهای اتمی فرانسه، صادرات: فرآورده های نارگیل، وانیل، مروارید، واردات: سوخت ها، خواربار، ابزارآلات، طرف های مهم داد و ستد: فرانسه، ایالات متحده آمریکا.
دین: مسیحی، مورمون.
نژاد: پلی نزی، اروپائی، چینی، پلی نزی چینی،
زبان: تاهیتی، فرانسه، توآموتوآ، آیوسترال.
اصطلاح پلی نزی از متصرفات پراکنده فرانسه در اقیانوس آرام جنوبی، گرفته شده است. مانگاره وا MANGREVA (گامبیر) ماکاته آ، جزایر مارکز MARQUESAS راپا، روروتو، ری ماتارا، سوشیتی آیلند، مجمع الجزایر توآموتو، توبوآی رای و اوائه و جزیره کلی پرتون که در 1903 به صورت یک مستعمره (کلنی) درآمد. در آنجا 120 جزیره که 25 جزیره آن غیرمسکون است، وجود دارد.
نماینده عالی رتبه فرانسه را شورای حکومتی اعضاء مجلس که به وسیله انتخابات عمومی معین می گردند. کمک می کنند. مهمترین و عمده ترین جزیره – تاهیتی در گروه جزایر سوشیتی را – که در 1768 فرانسه به زیر فرمان خود در آورد و در 1958 قانون اساسی پلی نزی به تصویب رسیده و به صورت یکی از قلمروهای ماوراء بحار زیر فرمان فرانسه باقی ماند. بومیان اغلب از مائوری ها هستند. مرکز آزمایش های اتمی فرانسه در جزیره موروآ MURUROA که 1200 کیلومتر از تاهیتی فاصله دارد و این مرکز در 1966 تکمیل گشت.

آب و هوا

شهر پاپیته در ژانویه 1/27 و در جولای 24 درجه صدبخشی گرما و سالانه 2106 میلی متر باران دارد.

قانون اساسی و حکومت

طبق قانون اساسی 1984 پلی نزی را شورای وزیران اداره می کند. رئیس جمهور در مجلس TERRITOIAL از میان اعضاء خود برمی گزیند. یک نفر معاون و 9 وزیر راخود انتخاب می کند. یک شورای اقتصاد و کمیته اجتماعی زیر نظر دولت است، پلی نزی فرانسه در مجلس ملی فرانسه دو نماینده و در مجلس سنای فرانسه یک سناتور و در شورای اقتصادی و اجتماعی یک نفر عضو شورا دارد. حکومت فرانسه یک نماینده عالی رتبه در امور پلی نزی دارد. عده نمایندگان مجلس محلی 41 نفر است که به مدت 5 سال به وسیله مردم انتخاب می شوند و انتخابات پلی نزی تقریباً شبیه انتخابات فرانسه است. حزب برنده باید حائز اکثریت کرسی ها (حداقل 5 درصد بیشتر از رقیب خود) باشد. مجلس یک رئیس برای حکومت محلی برمی گزیند.
انتخابات در مارس 1991 صورت گرفت و حزب برنده اکثریت 35/78 درصد آراء را به دست آورد.

انرژی و منابع طبیعی

تولید سالانه برق حدود 265 میلیون کیلووات ساعت، صیدماهی سالانه حدود 11000 تن.
کشور پلی نزی فرانسه حدود یک ششم استان کردستان (24998 کم) مساحت دارد.


عضویت

کاربران آنلاین

ما 47 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

مجوزهای برگزاری تور

   شماره مجوزه:3586/090706073                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                              شماره مجوز:22065- 126