شهر هاى اين كشور

میاگواس

شهر میاگواس در غرب پورتوریکو قرار گرفته، دارای بندر مهمی است. مرکز پراهمیت کشاورزی و دارای دانشکده کشاورزی و مکانیک ( تابع دانشگاه پورتوریکو ) در این شهر دایر می باشد.


عضویت

کاربران آنلاین

ما 34 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

مجوزهای برگزاری تور

   شماره مجوزه:3586/090706073                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                              شماره مجوز:22065- 126