شهر هاى اين كشور

ویلاریئال

از شهرهای پرتغال ویلا ریئال شهری است که در 1283 به فرمان پادشاه وقت پرتغال بنا شده است. علائم مخصوص و نشانهای خانواده های اشرافی قدیم هنوز بر سردر بسیاری از خانه های این

ادامه مطلب: ویلاریئال

ویزئو VISEU

از شهرهای پرتغال ویزئو، نام شهر دیگری است که در غرب گواردا واقع شده و کرسی ایالت قدم بیرای علیا (آلتابیرا) بشمار میرود. خانه ها و کاخهای اشرافی آن از سنگ خارا ساخته شده است.

ادامه مطلب: ویزئو VISEU

نازار

از شهرهای پرتغال شهر نازار واقع در شمال استرمادورا در این شهر هیچ کاخ یا صومعه ای دیده نمی شود. و اگر آنرا باسایر شهرهای پرتغال قیاس کنیم نسبتا تازه بشمار میرود.

ادامه مطلب: نازار

ویانادوکاستلو

از شهرهای پرتغال شهر ویانادوکاستلو بر کرانه رود لیما، ساختمانهای تاریخی متعددی دارد. میدان جمهوریت که بوسیله مانوئل پادشاه پرتغال ساخته شده در مرکز شهر واقع است.

ادامه مطلب: ویانادوکاستلو

لیسبون LISBON

جمعيت

ج 3942000نفر

شهر لیسبون (دارای 8/1 میلیون نفر جمعیت در 1994 بود) پایتخت و بزرگترین شهر کشور پرتغال است که در عین حال یکی از زیباترین بنادر طبیعی جهان را دارد.

ادامه مطلب: لیسبون LISBON

عضویت

کاربران آنلاین

ما 54 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

مجوزهای برگزاری تور

   شماره مجوزه:3586/090706073                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                              شماره مجوز:22065- 126