موقعیت جغرافیایی این کشور

پاناما

پاناما کشور جمهوری در آمریکای مرکزی دارای 77082 کیلومتر مربع مساحت و 5/2 میلیون نفر جمعیت، پایتخت پاناماسیتی (440000 نفر). واحد پول بالبوآ. باسواد 90 درصد .

ادامه مطلب: پاناما

عضویت

کاربران آنلاین

ما 32 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

مجوزهای برگزاری تور

   شماره مجوزه:3586/090706073                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                              شماره مجوز:22065- 126