شهر هاى اين كشور

آقچه

شهر آقچه در غربی‌ترین نقطه صحرای بلخ آب (هیجده نهر) در کنار رودخانه‌ی سیدآباد که به نهر آقچه معروف است قرار دارد. شهر قدیمی در بخش شمالی بستر رودخانه قرار دارد.

ادامه مطلب: آقچه

آسیونسیون Asuncion

جمعيت

ج 1302000 نفر

پایتخت و بزرگترین شهر کشور جمهوری پاراگوئه در آمریکای جنوبی که بیش از یک ششم جمعیت کشور در آن سکونت دارد.

ادامه مطلب: آسیونسیون Asuncion

عضویت

کاربران آنلاین

ما 52 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

مجوزهای برگزاری تور

   شماره مجوزه:3586/090706073                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                              شماره مجوز:22065- 126