موقعیت جغرافیایی این کشور

بولیوی

بولیوی کشور جمهوری در آمریکای جنوبی، دارای 1098581 کیلومتر مربع مساحت، و حدود 7 میلیون نفر جمعیت. پایتخت لاپاز، پایتخت اداری (حدود 000/700 نفر) سوکره پایتخت قضایی (حدود 000/70 نفر). واحد پول بولوینانو. باسواد 63 درصد .

ادامه مطلب: بولیوی

عضویت

کاربران آنلاین

ما 35 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

مجوزهای برگزاری تور

   شماره مجوزه:3586/090706073                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                              شماره مجوز:22065- 126