شهر هاى اين كشور

گبورونه GABORONE

جمعيت

ج 96000 نفر

پایتخت و بزرگ ترین شهر بوتسواناست که در بخش جنوبی کشور قرار دارد. این شهر سابقاً گابرونس نام داشت. این شهر از روی نقشه با دقت طرح ریزی و ساخته شد.

ادامه مطلب: گبورونه GABORONE

عضویت

کاربران آنلاین

ما 22 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

مجوزهای برگزاری تور

   شماره مجوزه:3586/090706073                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                              شماره مجوز:22065- 126