موقعیت زمانی این کشور

بریتیش آنتارکتیک تریتوری

بریتیش آنتارکتیک تریتوری در چنگ انگلستان دارای 1395000 کیلومتر مربع مساحت و جمعیت آن غیردائمی هستند.

 این قلمرو در 60 درجه عرض جنوبی میان 20 درجه غربی و 80 درجه طول جغرافیائی قرار و حدود سیصد نفر جمعیت دارد که در ایستگاههای تحقیقاتی به سر می برند.

تاریخ

در سوم مارس 1962 قلمرو آنتارکتیک در جنوبگان تأسیس گردید.
بریتیش ایندین اوشن تریتوری (قلمرو اقیانوس هند) این قلمرو در 8 نوامبر 1965 تأسیس گردید، شامل جزایر کوچک (سابقاً از طرف جزیره موریس اداره می شد) و جزایر، آردابالا دسوچس و فارکوهار (همه قبلاً تحت اداره سیشلز بود) بعدها این جزایر بخشی از سیشلز شد. هنگامیکه سیشلز در 29 ژوئن 1976 مستقل گردید. دارای 60 کیلومتر مربع مساحت و مرکب از 5 جزیره مرجانی و جزیره کوچک (دیاگوگارسیا، پروس بانهوس سلیمان ایگل و اگمونت) بود این قلمرو را انگلستان تأسیس و ایالات متحده آمریکا از آن در انبار کردن ساز و برگ نظامی و پایگاه نظامی استفاده می کند. جمعیت دائمی درین مجمع الجزایر زندگی نمی کند.


عضویت

کاربران آنلاین

ما 91 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

مجوزهای برگزاری تور

   شماره مجوزه:3586/090706073                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                              شماره مجوز:22065- 126