شهر هاى اين كشور

ولتاردوندا voltaredonda

از شهرهای صنعتی مهم برزیل برکرانه رودخانه پارئیبا در ایالت رویودوژانیرو درشمال این کشور است بواسطه ت

ولیدات فلزی اهمیت و شهرت فراوانی یافته است.

ادامه مطلب: ولتاردوندا voltaredonda

عضویت

کاربران آنلاین

ما 22 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

مجوزهای برگزاری تور

   شماره مجوزه:3586/090706073                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                              شماره مجوز:22065- 126