شهر هاى اين كشور

منامه MANAME ■

 

جمعيت

ج 150000 نفر

شهر منامه پایتخت و بزرگ ترین شهر و بندر مهم شیخ نشین بحرین است. مردم شهر منامه بیشتر عرب، ایرانی، هندی می باشند.

ادامه مطلب: منامه MANAME ■

عضویت

کاربران آنلاین

ما 72 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

مجوزهای برگزاری تور

   شماره مجوزه:3586/090706073                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                              شماره مجوز:22065- 126