موقعیت این کشور

اکوادر

اکوادر کشور جمهوری در آمریکای جنوبی، دارای 270670 کیلومتر مربع و 700000/10 نفر جمعیت، پایتخت کیوتو (1137705 نفر) واحد پول سوکره، باسواد 85 درصد ،

ادامه مطلب: اکوادر

عضویت

کاربران آنلاین

ما 25 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

مجوزهای برگزاری تور

   شماره مجوزه:3586/090706073                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                              شماره مجوز:22065- 126