موقعیت این کشور

اوکراین

اوکرائین UKRAINA کشور جمهوری، در جنوب غربی کشور اتحاد جماهیر شوروی سابق قرار دارد که دریای سیاه و مرزهای رومانی، مجارستان، لهستان و چکسلواکی در مغرب آن قرار گرفته، و از شمال به بیلوروسی و از سوی دیگر به روسیه فدراتیو محدود است.

ادامه مطلب: اوکراین

عضویت

کاربران آنلاین

ما 21 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

مجوزهای برگزاری تور

   شماره مجوزه:3586/090706073                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                              شماره مجوز:22065- 126