شهر هاى اين كشور

مونته ویدئو MONTE VIDEO ■

جمعيت

ج 1303182 نفر

پایتخت و بزرگترین شهر و بندر مهم اوروگوئه است که در نقطه ی وسط کرانه ی اوروگوئه جایی که خلیج کوچکی به نام ریودپلاتا با اقیانوس اطلس تلاقی پیدا می کند.

ادامه مطلب: مونته ویدئو MONTE VIDEO ■

عضویت

کاربران آنلاین

ما 59 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

مجوزهای برگزاری تور

   شماره مجوزه:3586/090706073                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                              شماره مجوز:22065- 126