شهر هاى اين كشور

یورک

جمعيت

جمعیت 175925 نفر

شهر یورک مرکز عمده انگلستان شمالی در قرون وسطی بود. این شهر در محل تلاقی رودهای اویسه و فوس قرار دارد.

ادامه مطلب: یورک

هدینگتن

جمعيت

جمعیت 266900 نفر

شهر هدینگتن از شهرهای انگلستان در جنوب شرقی اسکاتلند است که در 1216 و 1244 و 1355 میلادی با حمله و

ادامه مطلب: هدینگتن

هال

این شهر بندر دریائی پر فعالیت انگستان در ساحل شرقی این کشور است. از قرون وسطی این شهر رو به توسعه نهاد، پس از دیدار ادوارد شاه انگلستان در 1299 نام هال گرفت.

ادامه مطلب: هال

هادرزفیلد

هادرزفیلد از شهرهای رایدینگ غربی (یوکشایر) انگستان مرکز مهم پارچه بافی و صنایع دیگر است.


عضویت

کاربران آنلاین

ما 38 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

مجوزهای برگزاری تور

   شماره مجوزه:3586/090706073                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                              شماره مجوز:22065- 126