شهر هاى اين كشور

سان سالوادور SANSALVADOR

جمعيت

ج 1381000نفر

از شهرهای ال سالوادور پایتخت این کشور است که از سال 1841 و یک انقطاع و توقف میان سالهای 1854 و 1859، این شهر همچنین پایتخت دپارتمان سان سالوادور می باشد.

ادامه مطلب: سان سالوادور SANSALVADOR

عضویت

کاربران آنلاین

ما 69 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

مجوزهای برگزاری تور

   شماره مجوزه:3586/090706073                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                              شماره مجوز:22065- 126