موقعیت این کشور

السالوادر

السالوادور کشور جمهوری در آمریکای مرکزی، دارای 21393 کیلومتر مربع مساحت و 3/5 میلیون نفر جمعیت، پایتخت شهر سان سالوادور (حدود پانصد هزار نفر)

ادامه مطلب: السالوادر

عضویت

کاربران آنلاین

ما 70 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

مجوزهای برگزاری تور

   شماره مجوزه:3586/090706073                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                              شماره مجوز:22065- 126