کشور جید(آفریقا)

الدونی جدید

کالدونیای جدید کشور کالدونیای جدید و متعلقات آن زیر کشور فرانسه قرار دارد و برای این مستعمره فرماندار کل معین میکند.،

ادامه مطلب: الدونی جدید

عضویت

کاربران آنلاین

ما 63 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

مجوزهای برگزاری تور

   شماره مجوزه:3586/090706073                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                              شماره مجوز:22065- 126