شهر هاى اين كشور

هرات

از شهرهای افغانستان هرات در طول تاریخ حلقه رابط افغانساتان با ایران و خاور نزدیک یا میانه بوده و از معدود شهرهای قدیمی افغانستان است که بخش قابل ملاحظه ای از آثار و بقایای کهن آن کمابیش از ویرانی محفوظ مانده است. این شهر طی این دوره فرماروایان تیموری شاهکارهای معماری و ابنیه و آثاری پدید آورده اند که چه از نظر ابعاد و چه از نظر ظرافت و نفاست اجزاء و دقایق آن ها بسیار قابل توجه هستند. مشخصه بارز بناهای مقابر خود این فرمانروایان و مساجد و مدرسه هایی که در عهد آنان ساخته شده است، مناره های بیش از حد بلند و گنبدهای پیازی شکل است. ظاهرا” می بایست هرات در آن دوران به نحو افسانه واری زیبا بوده باشد. از این بناها امروه تنها چهار مناره عظیم و چند دالان منتعلق به قصر های آن ایام باقی مانده است.
شهر قدیم هرات بر پشته یا خاکریز وسیعی به ارتفاع محدود 15 متر که حصارها و باروهای قطوری با برج های متعدد آن را در میان گرفته اند ساخته شده، و قلعه عظیم و هول انگیزی در میانه و بالای آن بر شهر مشرف است. خندق وسیعی همه این مجموعه را در برگرفته و برای وصول به شهر پنج معبر و دروازه ی اصلی تعبیه شده است. در چند دهه اخیر ناحیه شهری امروزینی در گرداگرد آن حصارهای کهن در حال شکل گرفتن بوده است.
این شهر اگر چه امروزه دیگر به هیچ رو آن اهمیت و شوکت ایام عظمت خود را ندارد، اما کماکان یکی از شهرهای مهم و از مراکز بازرگانی این سرزمین به حساب می آید و کاروان ها از این جا بارهای پوست، پشم،‌خشکبار و فندق و گردو و بادام را به آخرین نقطه خط آهن شوروی سابق در کوشک افغانستان در فاصله 90 کیلومتری هرات، حمل می کنند.
نهرین

بعد از انتقال پادگان خان آباد به نهرین. این شهر تکانی خورد واهمیت گذشته های پررفت وآمد. خود را بازیافت. نهرین مرکز منطقه ای دورافتاده است. زراعت دیم غلات آن از عمده ترین مراکز دیمکاری افغانستان است.

مهترلام

از شهرهای افغانستان، مهترلام مرکز جدید ایالت لغمان است. شهر مهتر لام از طریق 18 کیلومتری آسفالته با راه اصلی کابل – جلال آباد ارتباط دارد.

ادامه مطلب: مهترلام

میمنه

از شهرهای افغانستان در نیمه ی اول قرن نوزدهم، میمنه یکی از مراکز بزرگ خان نشین ترکستان افغانستان بود.

ادامه مطلب: میمنه

مزار شریف

در غرب سمنگان و در ایالت بلخ شهر بزرگ و مهم مزارشریف که از مراکز عمده ی شمال افغانستان است، واقع شده است و

ادامه مطلب: مزار شریف

عضویت

کاربران آنلاین

ما 35 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

مجوزهای برگزاری تور

   شماره مجوزه:3586/090706073                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                              شماره مجوز:22065- 126