استرالیا

موقعیت این کشور

 

استرالیا

استرالیا از کشورهای مشترک المنافع انگلستان، بر قاره استرالیا، دارای 7686848 کیلومتر مربع مساحت (حدود پنج برابر خاک ایران) و

ادامه مطلب: موقعیت این کشور

عضویت

کاربران آنلاین

ما 56 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

مجوزهای برگزاری تور

   شماره مجوزه:3586/090706073                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                              شماره مجوز:22065- 126