اردن

موقعیت این کشور

اردن کشور سلطنتی در خاورمیانه (آسیا) دارای 96599 کیلومتر مربع مساحت، دارای 1/4 میلیون نفر جمعیت، پایتخت شهر عمان (972000 نفر)، بزرگترین شهرها: عمان، زرقاء، اربد، سالت SALT. واحد پول دینار. باسواد 75 درصد .

ادامه مطلب: موقعیت این کشور

عضویت

کاربران آنلاین

ما 48 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

مجوزهای برگزاری تور

   شماره مجوزه:3586/090706073                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                              شماره مجوز:22065- 126