می خواهیم تغییر کنیم!

می خواهیم تغییر کنیم!

قرار ما شماره بعد

آن که گفت اصل و اساس هزاره جدید بر پایه ارتباطات و پیشرفت تکنولوژی است و دیگر نمی توان فرضیه "خانه در بسته"را از کسی پذیرفت،انگشت خود را

بر واقعیت مهمی گذاشته بود که بنا داشت تمام تصورات را از مردمان پیشین تغییر دهد.او بر آن بود این واقعیت را به رخ همگان بکشد که ایده دهکده جهانی نه تنها رویا نیست،بلکه واقعیتی ملموس است.

فرضیه خانه در بسته بر این نکته متمرکز بود که وقتی ارتباطی ممکن و سهل بین تمامی مردم برقرار نیست،صدای کسی به گوشی نمی رسد.گویی همه،در خانه های دربسته نشسته اند .راه نفوذ به دل ها و عقل ها وجود ندارد.آن کس که صدای بلندتری داشته باشد،می تواند نظر و رای خود را به کرسی بنشاند و آن کس که ابزاری برای رساندن صدایش به دیگری نداشته باشد،فرمانبری بیش نیست.گویی هیچ راهی برای رساندن پیام وجود ندارد.گویی همه،در خانه های دربسته خود نشسته اند و آنچه را بخواهند یک طرفه گوش می کنند.

این اتفاقی بود که مکرر تا پیش از هزاره جدید در تمام جوامع دنیا رخ می داد.در خصوص رسانه های جمعی این ارتباط یک طرفه ،بیشتر خود را به رخ می کشید.روزنامه ها و مجلات آن چه را که به تشخیص خود صلاح می دانستند ،چاپ و منتشر می کردند.مخاطب،حلقه مهم و گم شده ای بود که انگار نیست.درِخانه او بسته بود و صدای او به صاحبان خانه نمی رسید.

اما گسترش روزافزون شبکه های اجتماعی از یک سو و پیشرفت های عجیب و غریب در تلفن های همراه،قدرتی بسیار به شهروندان این دهکده کوچک جهانی ارایه کرده است.آن ها از دورترین نقطه یک کشور، می توانند صدای خود را به مهم ترین افرادی که دوست دارند و به آنها علاقه و انتقادی دارند برسانند. جهت ها را نشان دهند و یاد آور شوند که مسیر چیست.امروز هیچ خانه ای نیست که دربسته باشد.هیچ صدایی نیست که در خانه بماند.مدیران و صاحبان رسانه به راحتی می توانند از نظرات دورافتاده ترین هموطن خود خبردار شوند.بدانند او چه می خواهد و کمبودهایش چیست.

در شماره گذشته وقتی اعلام کردیم قصد داریم تغییراتی در مجله صورت دهیم، نامه ها و پیامک های بسیاری به مجله سرازیر شد.برخی نگران آن بودند که نکند آن چه قرار است اتفاق بیفتد، بنیادین باشد و برخی لزوم آن را به ما گوشزد کردند.اما همه بر یک نکته اصرار داشتند که باید در بحث ثروت آفرینی بیشتر تمرکز کنیم.آن ها راه درآمد های مشروع را می پرسیدند و خواهان مطالبی در این باره بودند. گزینه های دیگری نیز بیان شده بود که امیدواریم بتوانیم  به تمام آن ها بپردازیم و بخش هایی از آن ها را منتشر کنیم.

باید پوست انداخت و نو شد.پس ما همچنان بر نظر قبلی خود مبنی بر این تغییرات هستیم.نگران نباشید.آن چه را که شما می خواهید حتما می ماند و آن چه را که بخواهید حتما اضافه خواهد شد.

تاکنون پیشنهاد های مختلفی به ما ارایه شده است.به خصوص در بحث ثروت آفرینی.تلاش داریم در این خصوص راه کارهایی را ارایه دهیم. در بخش هنر و مهارت هایی که بتوان آن ها را در منزل به کار برد، پیشنهاد و نظرات مختلفی رسیده و البته تماس هایی که این بخش ها را به مجله اضافه کنید. در این شرایط آیا می توانیم ناراحت و دلگیر باشیم وقتی این همه پیامک و تلفن به مجله زده می شود؟می توانیم پیشنهاد ها و نظرات را نادیده بگیریم؟

جوانی 15 ساله به نام "موفقیت"وارد دنیا ی جدیدی شده است.از خانه "دربسته" بیرون زده.صدایش را خیلی ها شنیده و خیلی ها دیده اند.حالا جوان ما پشت لبش سبز شده است،قد و قامتی برای خود پیدا کرده و آرام آرام باید مقتضیات دنیای جدید را بپذیرد.

به همین دلیل یک بار دیگر نظرسنجی هفته پیش را تکرار می کنیم و یک بار دیگر نیز از شما می خواهیم که نظرات ،پیشنهادات و انتقادات خودتان را به ما بگویید.در پیامک هایی که ارسال می کنید یادآور شوید که چه بخش هایی را به مجله اضافه کنیم و چه بخش هایی را کم کنیم .این دست ماست که به سوی شما دراز شده ه است.با پیامک،ایمیل و تلفن ما را از نظرات خود آگاه کنید.

قرار ما شماره بعد...

عضویت

کاربران آنلاین

ما 35 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

مجوزهای برگزاری تور

   شماره مجوزه:3586/090706073                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                              شماره مجوز:22065- 126