عشق یعنی زندگی

ܓܨܓܨعــشقــ یعنی زنــدگیــܓܨܓܨ

دلم برای کسی تنگ است که

گمان میکردم.میایدمیماندبه تنهاییم پایان میدهدامد و رفت به زندگی ام پایان داد

I have a warm and friendly feeling because I think of you today

 

من احساسی صمیمی ودوستانه دارم چون امروز دارم بهت فکر میکنم  

And I wish that we could visit, But you're many miles away

و ای کاش میتونستم ببینمت اما تومایلها از من دوری


Separated by such distance, Yet our emails bring us near;

توسط این فاصله جدا شدیم اما هنوز نامه هامون ما رو بهم نزدیک نگه میداره

Through the miles we share a friendship, That's become to me most dear.

ما از طریق مایلها دوستیمونو تقسیم کردیم  که این برای من خیلی عزیز هستش

Friends through correspondence;

 دوستانی از طریق نامه نگاری


Still, your face I need not see, For your soul shines through the words

 با وجود این نیازی نیست که بخوام صورتتو ببینم چون روح تو در میان کلمات میدرخشه

Every time you write to me. You have a special way of writing,

هر وقت که برام مینویسی یه روش خاص بری نوشتن داری

Warming as the sunshine rays Bringing joy and inspiration

الهام بخش و مایه ی مسرت, گرم کننده همچون پرتوی خورشید


Brightening up my days. You have enriched my life, my dear one

روزهایم روشن و در خشان شده. تو زندگیمو ارزشمند کردی عزیزترینم

And I'm glad God willed we meet

و من خوشحالم که خواست خدا بوده که ما با هم اشنا شیم


"Friendship's Road" is that much nicer

 جاده ی دوستی از هر مسیری بهتره

عضویت

کاربران آنلاین

ما 36 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

مجوزهای برگزاری تور

   شماره مجوزه:3586/090706073                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                              شماره مجوز:22065- 126