تورهای کوهنوردی

قدمب دامنه های پاک کوههای سرافراز وپرغروریمی نهی که درتاروپودکشورعزیزمان چنان تنیده اندکه ازرگهای یربرکتشان،حیاط مردمان جاریست؛وجودت ازسبکی بی حدی هستی لبریز می شوی وریه هیت از عطر گیاهانش پر؛روان می شوی باصدای رودوجوشش پاک چشمه های زلالش؛به شوق راه می پویی؛ازابرها فراترمی روی ونورتورافرامی گیردتاآرشهاباتوسختن می گویند؛
تاقلبت وروحت پذیرای صعودوبالا رفتن گردد که " مازبالاییم وبالامیرویم ".
قله پرشکوه وپرغرور دماوند،سلطان ساوالان،عروس کوه ها-سهند-،علم کارفع کوه،دناوقله قاش مستان،یخچال وچهارقله والوند،زردکوه،شاهو،شیرکوه؛کورخودوبینالود

عضویت

کاربران آنلاین

ما 79 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

مجوزهای برگزاری تور

   شماره مجوزه:3586/090706073                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                              شماره مجوز:22065- 126