تورهای روستاگردی

پابرسرای باصفاوسبکی می گذاریم که مردمانش برق نگاهشان راچون برق شبنم سحرگاه برروی سبزینگی گیاه،همچنان باسادگی وخلوص به همراه دارندودرشیطنت وبازی کودکان،رسوم ساده وبی قید،سختکوشی مردان وزنان،طبیعت بی نظیر ویگانه اطراف، سبکی زندگی جریان دارد.چشمه ها،رودها وقنات هایشان راکنکاش می کنی که جون جان،عزیز می دارند وحیاطشان راسپاسگزار  این نعمت لطیف وزلالند.روستاهای دامنه ای شگفت انگیزچون اورامانات
تخت،سلین،هچیج،پالنگان،اشتبین،خفر،کرده ده،شیرنوا، سوباتان

وبوژان،روستاهای عروس کویرهمچنین خرانق رباط پشت بادام،نایبندوماخونیک

عضویت

کاربران آنلاین

ما 73 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

مجوزهای برگزاری تور

   شماره مجوزه:3586/090706073                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                              شماره مجوز:22065- 126