تورهای کویرنوردی

دیاررمز آلود وافسونگری که دل به عمق بی آلایش نزنی،پی به خیال نازک هزاران ساله اش نمی بری .دل خوویش رابه مهر خورشید سپرده وروحش رادراین وادی صیقل می دهد.وشاهد این تنهایی عمیق ،میلیونهاستاره چشمک زن است،درخیال خوددریارازنده می کندوخاطرروزهای آبی،نرم نرمک رنگ آبی دریاراروی کویرمی پاشد.دربیابان،شوق کعبه راخواهی یافت وجودت ازطلب،لبریزتاخدایی راسپاس گویی که انسان راازخاک چنین پاک آفریده تورهای دشت کویروگرمه وجندق ومصر،مرنجاب،
کویرلوت،حاج علیقلی،میقان،ابرکوه،درانجیروووسیاه کوه


عضویت

کاربران آنلاین

ما 78 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

مجوزهای برگزاری تور

   شماره مجوزه:3586/090706073                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                              شماره مجوز:22065- 126